. Samuti käivad meie majas koos MTÜ Karmas oma koosolekuid ja kokkusaamisi pidamas ning samut ika pensionäride võimlemisring.

Vaadates tagasi 2012. aastale, näeme seal uusi võimalusi noortele ja noortemeelsetele. Oma töös kasutame palju ära ka erinevatest fondidest lisarahastuse leidmise võimalusi. Selleks oleme kirjutanud mitmeid edukaid projekte. Loomulikult on olnud ka tagasilööke, aga 90% esitatud projektidest on rahastuse saanud. Toome siinkohal välja suuremad ettevõtmised.

2012. aastal viis Türi Noortekeskus ja Noortekogu ellu kaks väga suuremahulist projekti. Esimene nendest oli juba 2011. aastal alustatud, st pikk eelnev töö ja protsess, kuni rahastuse saamise otsuseni, elluviimiseni ja nüüd jaanuaris 2013 aruande esitamiseni. Selline projekt oli rahvusvaheline noortevahetus „Food, Fun and Fire" (otsetõlkes-Toit, Lõbu ja Tuli), mida rahastas Euroopa Noored Eesti büroo 22 146 euroga. Noortevahetus leidis aset 6-13. juunini 2012, mil Türil said kokku kuus eri riiki. Noortevahetuse käigus arutleti erinevatel tervisliku toitumise ja käitumisharjumuste teemadel. Iga riik õpetas oma rahvustoidu tegemist ja nende riigis populaarset sportmängu. Osaleti väga edukalt noorte grillimisemeistrivõistlustel „Grillium", kuigi pooled osalejatest noortest polnud eelnevalt grillimisega tegelenud. Neil on kombeks, et nende isad ja vanaisad tegelevad liha grillimisega, samal ajal kui noored vabas õhus mänge mängivad. Noortevahetusest said osa ka Türi valla elanikud, kui järve ääres korraldati kontsertõhtu koos Teet Tihvani Big Bändiga, tuleskulptuuride ja taevalaternatega või märkas tähelepanelik linnakodanik muutusi linnapildis, näitust kesklinna pargis. Noortevahetuse tulemusena valmis ka rahvusvaheline kokaraamat, mille abiga on võimalik valmistada kuue erineva riigi rahvusrooga, fantaasiarooga, sisaldades retsepte ka kana ja searibi grillimiseks.

Teine suurem projekt oli kirjutatud koos noorte abiga Kohalikule Koostöökogule. Projekti „Ekstreemsport massidesse" raames valmis 2012 aasta augustis Türi esimene ja ainuke väli ekstreemspordipark, kus on võimalik noortel sõita nii trikiratta, rulluiskude kui ka rula ja tõukerattaga. Väline ekstreemspordipark asub Türi Ühisgümnaasiumi territooriumil Tolli tn 62.

Antud projekt on oluline, kuna sellesse on väga suurelt panustanud noored ise. Noored, Silver Allmere ja Andris Kaldvee, koostasid aruvtiporgrammis projekti, milline peaks loodav park välja nägema ning tänavu aastal valmis noorte sisendi põhjal TIPTIPTAP OÜ poolt valmistatud park.

Projekti raames paigaldati detsembris 2012 ka Türi siserulaparki heli- ja valgustehnika, millega on võimalik muuta huvitavamaks nii sõitmist, pargi kasutamist, kuulata niisama muusikat kui viia läbi erinevaid võistlusi, milleks enne puudusid tehnilised võimalused. Projekti kogumaksumus 30 719 eurot.

Väiksema mahulisi, aga suure mõju ja saavutustega projekte on veel teisigi. Erinevate projektide kokkuvõted lisatud teksti lõpus.

Noortekeskus korraldab koostöös Türi Vallavalitsuse ja Türi Lastekaitse Ühinguga igal aastal ka mitmeid erinevaid töö- ja puhkelaagreid. Eelmisel aastal oli 80. noorel võimalus osaleda töölaagris (malevas) ja 15 noorel puhkelaagris Pivarootsis. Enne kooli said kooliminevad lapsed (16 last) ja juba ka kooliealised osaleda päevalaagris, milles õpetati lastele erinevaid teadmisi kooli minekuks. Suvel osaleti ka MIMO projekti suvelaagris ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suvekoolis. Lisaks korraldasime mitmeid kahe päevaseid tegevusi ja matkasid. Üheks suurimaks koostöö projektiks oli viie noortekeskuse vaheline jalgratta- ja kanuumatk, mis oli rahastatud Järva Maavalitsuse projektikonkursist. Jalgratastel matkajad pidasid ka samal ajal fotojahti ning teatud punktides vahetasid kanuutajad ja jalgratturid kohad. Sihtpunktis, Samliku Matkamajas, peeti maha erinevad tutvumismängud, koolitused noortelt-noortele ja arutleti teemal „Minu kodukoha võimalused ja vajadused".

Türi Noortekeskus on olnud ka tubli abiline ja kaasalööja erinevates ettevõtmistes nagu Kabala Perespordipäev, Karjaküla öökino, Väätsa Rannapäev ja mitmed teised spordiüritused, „Türi Rull" rulluisuvõistluste üks korraldaja, Türi valla raadiosaate tegija, Türi valla koolides ja rahvamajades noortepidude korraldaja ja koostöös erinevate koolituste ning ennetusprogrammide elluviija. Head koostööd tehakse ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega, mille raames on Türi Noortekeskuses läbiviidud erinevaid koolitusi, tegevus- ja õppepäevi nagu „Euroopa Päev", „IT ÖÖ", „IDEE24" ja osaletakse aktiivselt ka organisatsiooni üldkogudel ja teistel kohtumistel, kuna EANK annab suure panuse Eesti noorsootöömaastikul noorte tuleviku heaks.

Mitmed tegevused on saanud ka traditsioonideks ja ei jää need tulemata ka tänavusel aastal.

Noortekeskus on mitmeid aastaid korraldanud kevade alguse puhul seiklusmänge, tulemata ei jää ka iga aastane suve ja koolivaheaja algust kuulutav „Türi Noortepäev" juunis, samuti erinevad töö- ja puhkelaagrid, osalemine rahvusvahelises noorsootöös ja katuseorganisatsioonide pakutavates projektides ja laagrites. Juba viiendat korda on rulluisutamise sõpradel võimalik osa võtta rulluisusarivõistluselt „Türi Rull 2013", mida korraldame koostöös Türi Spordiklubide Liiduga ning esimene etapp toimub 12. juuni 2013.

2012-2013. aastal oleme ellu viimas ESF rahastusel projekti, mille raames on meil võimalik korraldada tasuta noortele üht huviringi, tutvustada neile erinevaid erialasid, viia läbi tööeluga seonduvaid arutelusid ja kohtumisi spetsialistidega, anda noortele võimalus ise oma ideed projekti näol läbi NAF projektikonkursi ellu viia ning algamas on ka mobiilse noorsootöö programm - MONO. Detsembris alustasime mobiilse noorsootöö elluviimisega, mille raames viime noorsootöö linnast välja, leiame koos noortega uusi ja huvitavaid tegevusvõimalusi ning püüame lahendada erinevaid maanoorte probleeme. 13-14. detsembril toimus Kabala rahvamajas noorte tegevuslaager, kus osalesid Türi Põhikooli, Laupa Põhikooli, Türi Ühisgümnaasiumi ja Kabala noored. Tegevuslaagrit toetas taaskord Leader Kohalik Koostöökogu ning selle raames arutlesid noored maal elavate noorte plusside ja miinuste üle, samuti koostati koolivägivalla ennetusprogrammi ja koostööprojekti ning osaleti erinevates töötubades. Mobiilse noorsootöö raames pannakse hetkel kokku programmi ja tegevusi, mida suuremal määral hakatakse Türi valla maapiirkondade noortele pakkuma aprillist kuni augusti lõpuni. Programmi ja tegevused reklaamime kindlasti varakult välja ja ootame külade, seltside ja rahvamajade huvi kutsumaks meid enda korraldatavatele sündmustele abiks ja MONO tegevusi pakkuma.

Noortekeskuse tegevused on kajastatud Türi valla kodulehelt www.tyri.ee/noortekeskus ja Facebookis- Türi Noortekeskuse alt leiate kogu informatsiooni meie möödunud ja tulevaste sündmuste kohta, samuti kogu pildimaterjali ja tagasiside möödunud sündmustest.

Kiidunurk:

Türi Noortekeskuse tublid töötajad Erika ja Kaili ning aktiivsed noored on andnud suure panuse, et muuta Türi valla laste lapsepõlv põnevaks, huvitavaks, arendavaks, õnnelikuks.