Pöördumise kohaselt seatakse kavandatavate turismiseaduse muudatustega majutusettevõtetele osaliselt riigi funktsioonid, suurendatakse nende kulusid külastajate registreerimisel ning pikendatakse registreerimisele kuluvat aega ja riivatakse majutusasutuste külastajate põhiõigusi, sh õigust eraelu puutumatusele. Samuti ei kaasne muudatustega eelnõu seletuskirjas välja toodud peamist mõju – riigi turvalisuse suurenemist, mistõttu jääb selle eesmärk selgusetuks.

"Taolisele plaanile tuleb avaldada tõsist vastuseisu, see peletab turiste ja lisab bürokraatiat," ütles toetusrühma liige Aivar Sõerd.