Kahju ei saa mõõta ainult rahas. Sildade ja silla käsipuude, piirdeaedade ning välisvalgustuse ja elektri kontaktvõrkude lõhkumine mõjutab tugevalt rongiliikluse sujuvat toimimist. Eesti Raudtee kutsub üles inimesi, kes näevad raudteel askeldavaid kahtlasi persoone, teatama sellest politsei infotelefonil 612 3000 või Eesti Raudtee turvakeskusele numbril 615 8778.

On ka häid uudiseid. Omanikule tagastati kolmerattaline lapsevanker Guinny Freestyle, mis leiti G4S ekipaaži poolt 7. jaanuaril Keila raudteejaama parklast. Oma lapse vankrit märkas selle omanik Facebookis, kus selle pilt saadeti edasi 1034 (!) adressaadile. Vankri omanik teadis vankri eritunnuseid ja omas ka fotosid vankrist. Vanker oli talt varastatud Tallinnast 2012. a augustis.