Oluline teadmine, et iga inimene on maailmas ainulaadne ja unikaalne, annab meile õiguse teha nii, nagu õigeks peame, sest kui ühele on tähtis vaid esimene koht, siis teine on rõõmus, et leidis endas julguse minna rinda pistma tugevamate ja targematega.

Tunnustagem siis iga inimest sellisena nagu ta on ja julgustagem ikka oma lapsi minema kiiremini, kõrgemale, kaugemale, jättes neile vabaduse valida ja otsustada.

Olümpiaadide hooaeg hakkab lõppema. Kaheksast sel õppeaastal toimunud olümpiaadist võttis Tõrva gümnaasium osa seitsmest. Avastardi tegi 7. detsembril 2012 üleriigilise inglise keele piirkondlik olümpiaad gümnaasiumiastmele.

Meie õpilasi osales 9.-10. klasside arvestuses said kaksikvõidu Rannar Park ja Merli Kraavi. Matthias Markus jagas 6.-7. kohta ja Marian Orav 8.-9. kohta.

11. klasside arvestuses sai 2. koha Brenda Kukk, 5. koha Eduard Lotov, 8. koha Ilona Kikas. 12. klasside arvestuses sai 4. koha Ragne Margus ja 5. koha Sandra Karu. Inglise keelt õpetavad Tõrva gümnaasiumis Maris Jaama ja Tiiu Madal.

Samal päeval toimus ka üleriigilise saksa keele olümpiaadi piirkondlik voor, kus osales Kelli-Kaia Moora. Saksa keele osakaal võõrkeeleõppes jääb aasta aastalt järjest väiksemaks ja nii osaleski olümpiaadil kogu maakonnast vaid kaheksa õpilast.

11. klasside arvestuses osales vaid kaks õpilast ja Kelli-Kaia oli oma konkurendist parem, tulles 1. kohale, kuigi punktisumma oli väiksem 10. ja 12. klassi esimese koha punktidest. Kelli- Kaia õpetaja on Sirle Jõgi.

Geograafiaolümpiaad toimus 8. detsembril meie kodukoolis ja seega oli ka Tõrva gümnaasiumist kõige rohkem osavõtjaid - 17 õpilast. Kõige paremini läks Urmo Kannukesel, kes sai gümnaasiumi arvestuses 1. koha. 3. koha sai Tarmo Ranne, 4. koha Silver Holm ja 5. koha Kelly Viks.

9. klasside arvestuses sai 2. koha Marel Jaama ja 6. koha Triin Jaansalu. 8. klasside arvestuse sai 6. koha Eva-Lotta Jõemägi, 7. koha Sander Lepik, 9.-10. kohta jagas Karl Egert Sepp. 7. klasside arvestuses sai 7. koha Laura Jaakson. Geograafiat õpetab Tõrva gümnaasiumis Laine Tangsoo.

12. jaanuaril 2013 toimus Tõrva gümnaasiumis üleriigilise keemiaolümpiaadi Valga piirkonnavoor.

Olümpiaadist võttis osa 43 õpilast Valgamaa kaheksast koolist. Tõrva gümnaasiumi esindas 13 õpilast, keda õpetab Anne Õunapuu.

Kõige paremini läks sel korral 9. ja 11. klasside arvestuses, kus Tõrva gümnaasiumi õpilased said kaks esikohta: 9. klassis Ago Jaani ja 11. klassis Urmo Kannukene. Väga tublid olid ka Kevin Sults (9. kl, 3. koht), Marel Jaama (9. kl, 4. koht), Cris Hallik (8. kl, 5. koht) ja Gerol Kallo (12. kl, 2. koht).

Kuigi aasta-aastalt väheneb keemiahuviliste õpilaste arv, pakkusime endiselt konkurentsi Valga põhikoolile, kes tegi 8. klasside arvestuses kolme esimese kohaga puhta töö.

19. jaanuaril 2013 toimus Valga gümnaasiumis üleriigilise matemaatikaolümpiaadi Valga piirkonnavoor.

Tõrva gümnaasiumist osales olümpiaadil kaheksa õpilast. Kaasas käisid õpetajad Hiie Kokamägi, Aivi Mehide ja Malve Zimmermann, kes koos teiste õpetajatega laste töid parandasid.

Kui võrrelda keemiatulemustega, siis matemaatikas nii hästi ei läinud, kuid koht on koht. 10. klasside arvestuses võttis mõõtu kuus õpilast ja kuigi punktitulemused jäid oodatust väiksemaks, siis 1. koha sai Urmo Kannukene. 9. klasside arvestuses tuli 7. kohale Marel Jaama ja 8. klasside arvestuses jagas Sander Lepik 7.-8. kohta.

26. jaanuaril toimus Valga gümnaasiumis üleriigilise füüsika- ja 2. veebruaril bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Füüsikaolümpiaadil osales 13 ja bioloogiaolümpiaadil 21 Tõrva gümnaasiumi õpilast. Õpilasi saatsid nende aineõpetajad: füüsikaõpetaja Avo Sults ja bioloogiaõpetaja Marge Kaiv.

Füüsikaolümpiaadil olid meie õpilastest paremad 9. klasside arvestuses Kevin Sults, kes sai 2.-3. koha, Triin Jaansalu, kes sai 5. koha ja Ago Jaani, kes sai 6. koha. 8. klasside arvestuses sai Eneli Uusmets 7. koha.

Kuna gümnaasiumiosas oli osavõtjaid väga vähe ja ka punktisummad üsna väikesed, siis jätan siinkohal kohad nimetama, kuigi ka siin tulid meile nii 1. kui 3. koht.

Bioloogiaolümpiaadil näidati väga häid tulemusi ja rebimine oli üpris tihe. 7. klasside arvestuses tuli 2. kohale Gredy Lillipuu 132 punktiga 169st võimalikust ja 3. kohale Kaie Leppik 129 punktiga.

Olgu veel nimetatud, et 1. koha sai Lüllemäe põhikooli õpilane 135 punktiga. Saja punkti piiri ületasid veel ka Andres Holts (113 punkti ja 9. koht) ning Helen Hiiob (102 punkti ja 13. koht).

8. klasside arvestuses tuli 6. kohale Eva-Lotta Jõemägi 95 punktiga.

9. klasside arvestuses oli Marel Jaama 126 punktiga teine, Triin Jaansalu jäi 105 punktiga 11. kohale.

Gümnaasiumiosas enam nii palju punkte ei kogutud. Kõige paremini läks 11. klasside arvestuses Urmo Kannukesel, kes sai 1. koha 34 punktiga 50 võimalikust.

12. klasside arvestuses sai Maarit Meltsas 2. koha 23 punktiga ja 10. klasside arvestuses jagasid Karoliine Puusalu ja Merli Virki 17 punktiga 1.-2. kohta. Paremate tööde hulgas saadeti edasi viis tööd meie kooli õpilastelt: nende autorid olid Gerdy Lillipuu, Kaie Leppik, Marel Jaama, Urmo Kannukene ja Maarit Meltsas.

14. veebruaril võeti Valgas mõõtu arvutamises - Nuputa võistlusel. Tõrva gümnaasium pani seekord välja kaks võistkonda. Paremini läks 5.-6. klasside võistkonnal, kuhu kuulusid Miko Sein, Allan Alikas, Madis Lepikov ja Askar Neumann, kes said 2.-3. koha, jagades seda Puka keskkooli võistkonnaga.

Võistkondi saatsid matemaatikaõpetajad Hiie Kokamägi ja Malve Zimmermann. Võiduka meeskonna kahte õpilast õpetab Aivi Mehide.

Aitäh kõikidele õpilastele ja õpetajatele, kes meie kooli lippu ikka kõrgel hoiavad!