Päevahoiuteenusele suunab perearst või psühhiaater suunamiskirjaga. Teenuse osutamiseks on vaja isiku elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna nõusolek.

Päevahoidu osutatakse esmaspäevast reedeni Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses ( alates aastast 2004), Mustamäe Sotsiaalkeskuses (alates 2005) ja alates käesoleva aasta 1. märtsist AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinikus.

Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest ning vastavalt kokkuleppele on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.

Teenuse osutamise tingimused on sõltuvalt teenuseosutaja võimalustest erinevad. Teenust osutatakse eakale tasuta või väikse tasu eest, millele võivad lisanduda kulud toitlustamisele ja hooldusvahenditele (mähkmed, ravimid jm), ülejäänud kulu katab Tallinna linn.

Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiu teenusele lähedaste või hooldaja transpordiga.

Täiendav info:

AS LTKH Hooldusravikliinik:
Ehitajate tee 137, telefon 650 5225, mare.leppik@keskhaigla.ee
Avatud: E-R 7:30-18:30

Teenus on kliendile osaliselt tasuline (omaosalus ja toitlustus). Kliendi omaosalus 2,06 eurot päevas. Hind sisaldab viibimise ajal tehtavaid lisakulutusi, nt sidematerjal, uriinipidamatuse puhul hooldusvahendid jm. Eraldi tasu eest on toitlustamine. On vabu kohti

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus:
Liivalaia 32, telefon 646 6123.
Avatud: E-R 7:00-19:00

Teenus on kliendile osaliselt tasuline (omaosalus ja toitlustus). Kliendi omaosalus Tallinna elanikele 1,30 eurot päevas, teiste omavalitsuste klientidele on 6,65 eurot. Eraldi tasu eest on toitlustamine. On vabu kohti

Mustamäe Sotsiaalkeskuse päevahoid:

Akadeemia tee 32, telefon 685 1662.
Avatud: E-R 7:30-18:30
Teenus on kliendile tasuta. Eraldi tasu eest on toitlustamine.
Vabu kohti ei ole