Nüüdseks on Sindi Sõnumeid ilmunud pea 17 aastat ning selle aja jooksul on lehte toimetanud vaid neli inimest. Esimeseks ajalehe toimetajaks oli nüüdne Eesti Rahvusringhäälingu Pärnu stuudio juht Ester Vilgats, kes pidas seda ametit kuni 2000. aasta alguseni.

Veebruarist 2000 võttis toimetajatöö enda kanda Sindi Linnaraamatukogu juhataja Ene Michelis (tol ajal veel Ene Pärkma). Tema toimetada oli ka Sindi Sõnumite 100. number, mis ilmus oktoobris 2004. Alates 2006. aasta märtsist kuni 2010. aasta lõpuni oli lehe toimetajaks Kristiina Sauväli, kes seejärel andis lehe tegemise üle allakirjutanule. Lisaks on lehe tegemise juures olnud palju abistajaid ja kaastöötajaid, kes on aidanud lehte kokku panna, saatnud kaastöid ning on jaganud oma mõtteid ja andnud nii kriitilist, kui ka positiivset tagasisidet. Lehes on välja kujunenud rubriigid, millede ilmumist soovime kindlasti jätkata. Üheks selliseks on „Ajaloonurk", mis on osutunud lugejate seas üsna populaarseks. Oleme püüdnud vahendada linnas tegutsevate ettevõtete tegemisi rubriigis „Sindi ettevõtted" ning soovime ikka kirjutada meie keskel tegutsevatest inimestest, nende ettevõtmistest ja algatustest.

Kajastamist on leidnud linna allasutuste tegemised, sõna on lehes saanud Sindi Gümnaasium ja lasteaed, noortekeskus ja raamatukogu, muuseum ning linnas tegutsevad seltsingud ja ühingud.

Siiralt loodame, et Sindi Sõnumid on ikka meie linna inimeste kodudes iga kuu lõpus oodatud ning jõuab edaspidigi meie lugejate lauale.

Sindi Sõnumid on samuti kätte saadavad PDF-formaadis Sindi linna kodulehel, kus saab tutvuda ka ajalehe vanemate aastakäikudega, kuni 2007. aastani. Sindi Linnaraamatukogu on kokku köitnud kõik Sindi Sõnumite numbrid esimesest numbrist alates, mis ootavad digitaliseerimist. Raamatukogu eestvedamisel on Sindi Sõnumid kättesaadavad ka Eesti rahvusraamatukogu digitaalarhiivis Digar. Paberkandjal on Sindi Sõnumite tiraaþ praegu 600. Ajalehe algusaastate trükiarv pole täpselt teada, kuid Ene Michelise sõnul on see ikka olnud samas suurusjärgus.

Sindi linna ajalehe juubelinumbri ilmumise puhul soovin tänada kõiki neid, kes on olnud oma nõu ja jõuga abiks lehe väljaandmisel ning selle kujunemisel oma linna leheks. Tänan kõiki kaasautoreid, kes toonud meie lugejateni just need sündmused ja ettevõtmised, mis linna elanikele olulised ja vajalikud on olnud. Ja muidugi tänan kõiki meie lugejaid! Ikka andke teada oma mõtetest ja vaatenurkadest, pakkuge teemavalikuid ja kirjatöid - need on alati oodatud. Palju õnne kõigile!