Vastus:

Reeglina on panga kevadtööde laenu intress madalam kui tarvikumüüjate poolt pakutav. Lisaks jääb põllumehele vabadus müüa oma toodangut turule parima võimaliku hinnaga. Laenuotsuse tegemiseks vajaliku protseduuri käigus hindab pank ettevõtte maksevõimet (finantsanalüüs), mis tagab põllumajandusettevõtja


Milliseid arenguid ennustate Eesti põllumajandussektorile lähiajal?

Vastus:


Ühe olulise mõjutegurina näeme kindlasti hindade korrigeerumist seoses piimakvootide kadumisega 2015. aastal.
Meie hinnangul toob see endaga mõneks ajaks kaasa piima hinna languse ja selle raske aja üle elamiseks ongi ettevõtete jaoks oluline omada teatavat käibevahendite varu.
Samuti sõltub põllumajandussektori käekäik tugevalt ka 2014. aastal alguse saavast ühtekuuluvuspoliitika ja ühtse põllumajanduspoliitika uue rahastamisperioodi toetuste jagunemisest.
Vaatamata sellele, et seni on tootjate efektiivsus küll tublisti tõusnud, seisneb tulevikus tootjate jaoks põhiline väljakutse selles, kuidas tooret kohapeal väärtustada ja eksporti kasvatada.