Annetuse hulgas on ingliskeelseid kunstiraamatuid, keeleja kirjanduse alaseid trükiseid, sõnaraamatuid, võõrkeelset ilukirjandust. „Proua Marianne kadunud abikaasa oli ülikoolis õppejõud (keeleteadus), kunst oli tema huviala ja seetõttu soetas ta endale palju kunstiraamatuid, mis nüüd meile jõudsid," rääkis raamatukogu endine juhataja Viivi Hallik.

Mõned väga spetsiifi lised keeleteaduslikud trükised, millel kohapeal lugejaid ei oleks, andis meie raamatukogu omakorda edasi Tartu Ülikooli raamatukogule.

Märjamaa raamatukogu bibliograaf Marje Laev ütles, et annetatud raamatute hulgas on niisugused, mida Eestis ongi üksnes paar eksemplari. Näiteks rahvusraamatukogu kunstisaalis on kohapeal kasutamiseks kunstiraamat „Paintings in the Uffi zi & Pitti galleries", sama teos on nüüd ka Märjamaal, kus seda saab samuti vaid kohapeal kasutada.

John Richardsoni kaheosaline mahukas teos „A life of Picasso" on raamatute andmebaasi põhjal aga vaid meie raamatukogus. Täpsemat infot annetatud raamatute kohta küsige raamatukogust.