1996. aastal hakati otsima uusi suuremaid ja avaramaid ruume ning leiti AS Põlva Haigla vana lasteosakonna ruumid, mis eakate vajadusi arvestades renoveeriti.

1997. aasta alguses asusid esimesed kliendid elama renoveeritud ruumidesse ning samal aastal peeti ka avapidu. Taevaskoja vanuritekodu nimetatakse ümber Põlva valla hooldekoduks. 18 aastat juhtis hooldekodu tegemisi ja toimetamisi hr Mati Sillaste.

Põlva valla hooldekodu on üldtüüpi hooldeasutus, kus on kohti 37 kliendile. Majutamiseks on 1-, 2- ja 3- kohalised toad koos sanitaarruumidega.

Ruumid on hea lahendusega kuhu on võimalik juurde pääseda ratastooliga ja asuvad ühel tasapinnal. Samuti pääseb ratastooliga õue ja heaks võimaluseks on AS Põlva Haiglaga ühes majas asumine, kus on kiiresti võimalik saada arstiabi.

Hooldekodus maksab koht keskmiselt 533 eurot kuus. Ühekohaline tuba on kallim ja koht kolmekohalises toas veidi odavam. Hind sisaldab eakale kõik vajalikku, nii mähkmed, retseptiravimeid, söögi ja hoolitsuse.

Hoolealust aidatakse kõigis tema esmatoimingutes - pesemisel, riietumisel, söömisel, vajadusel lõigatakse juuksed ja aetakse habet. Hoolealuseid toetab päeval kaks hooldusõde ja abipersonalist kaks inimest. Öösel on tööl üks hooldusõde.

Hooldekodus töötab kokku 13 inimest, kellest 8 on hooldusõde, kaks abitöötajat, koristaja, tegevusjuhendaja ja juhataja.

Vastavalt kliendi võimetele ja tervislikule seisundile saavad kliendid osa võtta päevastest tegevustest, meelelahutusüritustest, vaadata telerit, laenutada raamatuid, kasutada internetti, 2-3 korral kuus on kirikutund kus hingekosutust annavad õpetajad Leevi Lillemäe ja Toomas NIgola.

Hooldekodu pere ühiste ettevõtmiste hulka kuuluvad nii tähtpäevade ja sünnipäevade tähistamised. Tähtpäevadel käivad külas meie oma Põlva valla koolide lapsed, mis toovad nii mõnelegi eakale pisara silma. Oleme väga tänulikud, et enamasti tehakse seda heast tahtest ja andmisrõõmust.

Tihti küsitakse kas hooldekodu või kodus hooldamine? See on alati lähedastele raske küsimus ja veelgi raskem otsustada, millal on õige aeg paigutada lähedane hooldeasutusse. Olen näinud hooldatava lapsi või lähedasi, kes eaka eest kodus pidevalt hooldades on langenud emotsionaalselt ise raskemasse olukorda kui hooldatav ise. Dementsusele kalduv hooldatav kurnab hooldajat ööpäev läbi, mistõttu hooldaja ei saa puhata ja ennast välja magada. Enda tervist säilitades ja hoides tulebki teinekord otsustada hooldekodu kasuks.

Arvan, et olgu hooldekodu kui tahes hea, ei unista keegi meist vanaduspäevade veetmist just seal. Hooldekodu eluga harjumine võtab mõnel kodanikul rohkem aega, mõnel vähem, aga ära harjuvad pikapeale kõik. Põlva valla hooldekodus on sõbralik ja rõõmsameelne õhkkond. Tänan töötajaid, kes suudavad olla selle raske vaimse ja füüsilise töö juures positiivsed ja rõõmsameelsed.


______________________________________________________________________________
Alates 22. aprillist osutab Põlva vallas abivajajatele koduteenuseid kaks hooldustöötajat: Kaja Puusta ja Heli Meitern. Teenuseid osutatakse üheksateistkümnele eakale ja/või puudega valla elanikule. Teenuste eest tasutakse hinnakirja alusel, kuid väikese sissetulekuga ja seadusjärgsete ülalpidajateta valla elanikele on koduteenused tasuta.

Vajadusel küsige lisainformatsiooni vallast.
INFO 797 6368