Mida siis 13 õpetaja poolt allkirjastatud artiklist lugeda võis? Taaskord rõhutakse endi kõrgele haridustasemele ja seaduskuulekusele. Tsitaat „seepärast on solvav pidevalt lugeda koolitööd arvustavaid artikleid, mille autorid pole üldse või on ainult paar korda elus astunud üle UP läve ja võtavad endale õiguse hakata vabariigi ajakirjanduse ja valla ajalehe veergudel kooliteemadel arutama." No see ei vasta küll nüüd kohe kuidagi tõele. Mitmedki kooli teemadel kirjutanutest on ka ise kunagi Uulu kooli lõpetanud või koolis õpetanud.

Väidate, et kooli õpilaste arv on püsinud "päris stabiilsel tasemel" ja „mõningase lahkumise põhjustas kindlasti ka kooli haaramine poliitilistesse mängudesse". Kas need asjad ikka on nii? Laste arv on kukkunud kriitilise 100 piiri peale ja ei ole küll kuulnud, et koolist oleks ükski laps poliitika pärast lahkunud. Pigem on põhjuseks olnud viimastel aastatel kooli saatnud pidevad jamad ja kooli juhi(juhtide) kogukonnale arusaamatu käitumine. Väidate oma kirjatükis, et kool ei tegele mitte kuidagi kohaliku poliitikaga.

Koos VL Tahkuranna ja Urmas Oruga (keda oma artiklis kangesti kiidate) olete ju poliitiliselt vägagi tegusad. Tasuks vaid meenutada paari aasta tagust miitingut vallamaja ees ja mitte ainult seda...

Tsiteerin Teie artikli lõppu "Võib-olla peaks ka vallavalitsus enda sees ette võtma radikaalseid muutusi, nagu meie seda tegime, ja lõpetama oma istungitel Uulu kooli olematute probleemide lahendamise ". Kui see ei ole otsene sekkumine kohalikku poliitikasse, mis see siis on?

Oma artiklis küsite ka, kas VL Külatee on seadnud endale eesmärgiks UP hääbumise? Kindlasti mitte ei ole kellelgi sellist eesmärki. Küll aga oleme arvamusel, et üks kool ei saa tegutseda nagu riik riigis.

Teile tundub, et võite teha, mida tahes ja kellelgi ei ole õigust selle kohta midagi küsida ega öelda. Koos oma „toetajatega" olete Te inimesed kogukonnas jaganud kaheks: koolimeelsed ja -vastased. Kõik, kes on julgenud või julgevad midagi koolis toimuvast rääkida või kooli kohta küsida, on automaatselt kooli vastased. Tasuks meenutada neid jamasid alates eksamipettusest ja kooli käitumisest nendega seoses. Te ei tunnistanud ju ennast milleski süüdi olevaks! Kätt südamel hoides teatas üks asjaosaline, et kõik on laim. Alles siis, kui ühe lapse, sama õpetaja poolt „täiendatud" eksamitöö mustandit paluti kommenteerida, tuli vastus: "Oi! Ma ei mäletanud." Sellesama lapse töö kohta väitis Anu Kersalu hiljem valla haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul, et Sinimäe on lasknud selle kooli seifist ära varastada. Olles sel ajal UP juhtkonna liige teadis ta suurepäraselt, et see pole seal kunagi olnudki!

Südame ja mõistusega on suured sõnad, kuidas nad aga sellesse konteksti sobivad, on iseküsimus... Alati on ju süüdi jäänud need, kes rääkida julgesid ja neid tuleb siis valimatult materdada. Mis annab Teile õiguse selliseks käitumiseks? Tundub, et see on karistamatus.

Teiseks pr Tammiku artiklist. Proua soovitab mälu värskendamiseks lugeda Pärnu Postimehest Teet Roosaare artikleid Uulu Põhikooli kohta. Võib ikka lugeda, lihtsalt teadmiseks, et neile artiklitele on oma hinnangu andnud ka Avaliku Sõna Nõukogu (ASN), kes taunib ajakirjaniku sellist käitumist.

ASN-i vastuse tekst on näha ka blogis (uulu.blogspot.com), mida pr Tammik oma artiklis tänuväärselt reklaamib. Lisaks Tammiku poolt nimetatutele on viimastel aastatel ajakirjanduses ilmunud veel mitmeid lugusid UP teemadel. Ei maksaks jääda liiga ühekülgseks!

Artiklis tuuakse välja loetelu " lahkuma sunnitud" pedagoogidest. Eelmine direktor lahkus eksamiskandaali tõttu. Olles selle õnnetu eksamikomisjoni esimees, võttis mees vastutuse ning lahkus omal soovil. Mis puutub "tunnustatud laulupedagoogi", siis miks tema lahkus, teab ta ilmselt ise. Pole küll kuulnud, et keegi survet oleks avaldanud. "Hea ja võimekas huvijuht" kolis aga peale suurt kisakära lihtsalt kõrvalmajja.

Millegi pärast toimuvad nüüdsest enamus kooli üritusi just seal majas. Kas pole pisut kummaline... Siit ka avalik küsimus vallavalitsusele. Kas selles hoones on täidetud Päästeameti ja Terviseameti nõuded, mis on kehtestatud ruumidele, kus toimuvad laste üritused? Täiskasvanud vastutavad enda eest ise, laste eest kannab vastutust kool, kuid kaudselt ka vald, kui kooli omanik.

Nüüd jõuame selleni, mille kohta tahaks öelda - igaüks peab vastutama oma sõnade eest! Väidetavalt käidi vallavanemale kaebamas? Ränk süüdistus!
Paluks siis juba täpsemalt, kes ja kus. Ilmselt on mõeldud seda korda, kui vallavanem kutsus 4 õpetajat valda, rääkima olukorrast koolis. Kolm neist ka läksid, nagu kutsutud. Sellega lükkas vallavanem need inimesed, moodsa aja kõnepruugis, tanki. Kool ja hoolekogu korraldasid tõelise nõiajahi, et teada saada, mida vallas räägiti.

Mis puutub vallandamistesse ja selle põhjustesse, siis ei ole mul perekondliku seotuse tõttu viisakas sel teemal avalikult sõna võtta. Saan vaid nõustuda pr Tammiku sõnadega "Tegelikult-olgem ausadkohalikud inimesed ju teadsid põhjuseid..."

Artiklit edasi lugedes tundub, et pr Tammikul on aeg kuhugi seisma jäänud. Direktorit kiites jääb mulje, nagu jumal oleks maa peale tulnud! Käivitas e-kooli - aga ajaga tulebki kaasas käia! Kodulehe uuendamine ja dokumentatsiooni korrashoid on normaalne töökohustuste täitmine. Selline ilmne isikukultus ja omapärane sõnakasutus ( nt ennastsalgav töö) käisid kaasas ühe teise aja ja riigiga.

Arusaamatuks jääb hala "pidevast eelarve kärpimisest". Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on Tahkuranna vallas pedagoogide palgad, selle aasta alguse seisuga, vabariigis kolmandal kohal. Muust majapidamisrahast ei tohiks koolil ka puudust olla.

Anu Tammik on artikli alla kirjutanud, et on õpetaja Uulu koolis aastas 2005, ilmselt siis ka praegu. Sel juhul peaks ta koolieluga ikka paremini kursis olema. Veebruari volikogu istungil kinnitati koolitöötajate koosseis nii Uulu kui Tahkuranna koolis. Vastavalt kehtivale määrusele ei ole Uulu koolis ei pikapäevarühma ega tunnirahuklassi! Nende ametikohtade arvelt kokkuhoitud rahaga, tehti vastavalt direktori soovile täispalgaline sekretäri koht.

Artiklis rõhutatakse kooli suuri saavutusi olümpiaadidel. Pärnu Postimees ilmutab kogu õppeaasta jooksul maakonna ja linna koolide olümpiaadide tulemusi. Paraku ei leia sealt 2012/ 2013 õppeaastal ühegi Uulu kooli õpilase nime.

Samuti ei leia ühtki sel kevadel Uulu kooli lõpetava lapse nime ei Koidula Gümnaasiumi, Ühisgümnaasiumi ega Sütevaka Humanitaargümnaasiumi sügisel alustavate 10. klasside avalikest nimekirjadest. Võib-olla sai keegi sisse Hansagümnaasiumisse, kuid seda ei tea. Antud kool oma kodulehel nimekirju ei avalda.

Need on kergesti kättesaadavad tuimad faktid, mis ei oleks tohtinud teadmata olla ka pr Tammikule artikli kirjutamise ajal.

Ühele asjale sooviksin veel oma artiklis tähelepanu juhtida. See on seotud kurikuulsa blogiga. Mina seda blogi ei pea! Küll on blogipidaja saanud minu käest materjale, mida seal avaldada. Blogis avaldatud lugudest enamusega, kaasa arvatud momendil viimasega( 30.05.13 seisuga), puudub mul igasugune seos. Seega, kurjad kommentaarid minu aadressil on täiesti alusetud.

Kõikide nende, nüüdseks juba pea 4 aastat kestnud jamade taustal on raske midagi ette heita inimestele, kes oma lapse linna kooli panevad. Kui kool ise ei suuda(soovi) oma suhtumist ja mentaliteeti muuta, tuleks midagi ette võtta kooli pidajal. Enne ei muutu aga tõesti ilmselt midagi, kui kaob lõputu kahepalgelisus ja võltsmoraal nii vallast kui koolist. Kool peaks lõpetama pideva vaenlaste otsimise. Ausalt öelda, ei kujuta ette, et sama toimuks aastate viisi mõnes naabervallas, näiteks Paikusel või Häädemeestel. Meie vaene vallavanem, kes on kogu aeg proovinud selle loo juures kõigile meele järele olla, hakkab nüüdseks jõudma sinna maani, et ei meeldi enam kellelegi.

Lõpetuseks. Paar aastat tagasi ilmus Pärnu Postimehes juhtkiri "Midagi on mäda Uulu koolis". Mis on selle ajaga muutunud? Mis on sellel pildil valesti? Kena suve kõigile, ka Uulu koolirahvale, siiralt!