Talvel korraldas kool talispordipäeva, kus said erinevatel aladel oma võimeid proovile panna lisaks õpilastele ka personal ja kogukonna esindajad. Spordivõistluste korraldus toimus kooli ja spordiklubi liikmete koostöös.

OÜ KXR ettevõtmisel on rajatud koostöös valla ja Laulasmaa Spordiklubiga spordiväljak, kus saab mängida tennist, korvpalli ja rannavõrkpalli.. Kuna kohalik omavalitsus tasub igakuised rendikulud, on väljaku kasutamine õpilastele, lasteaialastele ja kooli personalile tasuta. Huviringina on lastele tasuta ka tenniseõpe, samuti võimaldatakse Laulasmaa Kooli personalil tasuta tennist mängida.

Kooli üheks eesmärgiks oli õpilastele pakkuda võimalust kehalise kasvatuse tundide raames õppida ujumist Laulasmaa Spas. Rahastuse selleks saime Päästeameti projektikonkursilt mittetulundusühingutele „Õnnetuste ennetamine 2013". MTÜ-na pani taas oma „toetava õla" alla Laulasmaa Spordiklubi. Projekti põhiosa on suunatud lastele, kuid jätkusuutlikkuse tagamiseks on veeohutusalasesse ossa kaasatud ka täiskasvanud kogukonnaliikmed.

Lõppenud õppeaastal sai kool hoolekogu liikme Erik Sei kaudu sponsoreeringu, et viia läbi esmaabikoolitus. Praktilise esmaabikoolituse viis läbi Rahvakoolitus - ELU koolitaja Margit Pärn. Koolitus toimus kõikides klassides ja andis õpilastele teadmisi käitumisest erinevate õnnetuste korral.

Terviseedendus hõlmab ka tervislikku toitumist. Siin toetas kooli Laulasmaa SPA peakokk Angelica Udeküll ja Mahetoitlustuse Liit. 8. ja 9. klass said praktilise koolituse koos toiduvalmistamise õpetusega. Koolituste tulemusena jätkus töö kooli menüü tervislikumaks muutmisel ja et tagasisidet saada, juurutas tervisemeeskond vastava süsteemi.

Pärimuskultuuri suund sai tuge ja innustust tänavusest pärandkultuuri aastast. Meie õpilased osalesid ja pälvisid tunnustust mitmetel pärandkultuuri temaatilistel võistlustel. Kevadel toimus preemiareis Tartumaale, kus osales ka meie koolist 6 õpilast.

7. klassi õpilaste poolt valmisid põnevad tööd piirkonna ajaloolistest vaatamisväärsustest ja inimeste mälestuslugudest. Plaanis on teha avalik õpilaskonverents, kuhu kutsuda ka Keila valla esindajad ja mõisate, ettevõtete omanikud, mille põhjal noored oma uurimustöid tegid (nt Kõltsu mõis, Keila-Joa mõis, Arvo Pärdi Arhiivikeskus, Keila- Joa Hüdroelektrijaam jne).

Toetamaks maailmahariduse suunda taotlesime rahastust kahelt rahvusvaheliselt projektilt ja seda ka saime. Lasteaia poolelt kirjutas õpetaja Aet Kuivkaev taotluse Comeniuse projektivooru. Projekti nimi on „Knowing me, knowing you, knowing our roots for the future." Partnermaadeks on Hispaania, Iirimaa, Belgia, Küpros, Soome, Kreeka ja meie (Eesti). Projekt hõlmab nii lasteaia- kui ka algkoolilapsi ning õpetajaid ja annab õpilastele võimaluse õppida süvitsi tundma oma maa rahvatraditsioone ning samas saada osa teiste maade kultuurist ja kommetest. Projekt kestab kaks aastat (september 2013 kuni aprill 2015), mille kestel on lastel võimalik osaleda muinasjuttude kirjutamises, erinevate maade rahvatantsude tantsimises ja laulmises, proovida kätt kokanduses ning osaleda mängupidudes. Projekti raames on võimalik 24 õpetajal käia projekti rahastusel partnermaid külastamas.

Teine rahvusvaheline projekt, millega algust tehtud, on Nordplus projekt „Think, act, succeed". Projekt on seotud karjääriõppega, algab augusti lõpust ning kestab 2 aastat. Projekti koordinaatorriik on Leedu, projektipartnerid peale Laulasmaa Kooli Rootsi ja Norra koolid. Projekti kaudu saavad Laulasmaa Kooli õpilased külastada kolme Põhjamaa riiki, tutvuda lähemalt erinevate ametitega ning läbi karjääriplaneerimise motiveeritakse õpilasi edasisteks õpinguteks gümnaasiumites ja kutsekoolides.

Eelmisest aastast alates toimib koolis õpilaste motivatsioonisüsteem, mis parandab õpitulemusi ja käitumist. Veerandi tulemuste põhjal saadavate õppereiside ja toredate ettevõtmiste toel. Sel aastal kirjutati 7 projekti heategevusfondi „Aitan lapsi", mille toel said 7 klassi käia tasuta teatrietendusel või osaleda töötoas näitlejatega. Lisaks saadi preemiaks Arvo Pärdi Keskuse õppetund, Pärnu Jääfestivali külastus, osaline toetus Läti ekskursioonist, Jääajakeskuse ja AHHAA teaduskeskuse külastusi jne. 63 õppimises ja käitumises eeskujulikele õpilastele anti 3. juunil üle kooli tunnustusmärk „Hooliv ja õpihimuline 2013".

Hoolivuse kui väärtuse edendamiseks rakendus sel aastal eraldi õppekava - sotsiaalsed oskused. Klassijuhatajatundides viisid õppekavast lähtuvad teemad õppijani kooli psühholoog, sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja. Üheskoos õpiti arvestama kaasinimestega, räägiti suhtlemisest, arutleti erinevate käitumismustrite üle konfliktsituatsioonis. Õppeaasta lõpus kandideerisime Soomest tulnud projektile „Kiusamisest vaba kool" ja osutusime valitud kooliks.. Projekt annab võimaluse õpetajatel saada täiendavat koolitust antud temaatikas ja sisaldab ka praktilisi tegevusi, mida õpilastega läbi viia.