Trükis on A4 formaadis, värviline ja paljude kaunite fotodega. Tiraaž on eestikeelsel väljaandel 4000 tk, inglise ja vene keelset on kumbagi 2000 tk. Kujundas ja trükkis Imago OÜ.

Trükise väljaandmist rahastas Põlvamaa Partnerluskogu PRIA Leader meetmest, toetasid Räpina vallavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva maavalitsus.