Tänu korralikele teedele on nüüd uueks probleemiks kihutajad, kellele meeldib eelpoolnimetatud teelõikudel kiiruskatseid sooritada. Vallavalitsusel ei jäänud üle muud, kui paigaldada nendele teedele kiirust reguleerivad liiklusmärgid, mis on juba tellitud ning lähiajal saavad ka üles pandud.

Sama probleem esineb kruusateedelgi, mis on tänu hööveldamistele ja täitematerjali lisamisele muutunud üha siledamaks. Siinjuures kutsungi üles raskema jalaga autojuhte mõistlikul kiirusel sõitma ja teistega rohkem arvestama. Tee ääres kõndivad inimesed mõtlevad omi mõtteid ja ei ole sageli nii tähelepanelikud kui tiheda liiklusega paikades. Palju on lapsi ja jalgrattureid, kelle käitumine võib tihtipeale olla ettearvamatu, mistõttu peab olema eriti tähelepanelik.

Loodan väga autojuhtide mõistvale suhtumisele, sest võidetud sekundid ei ole midagi väärt, küll aga on teil omal hea tunne, kui jalakäija teid kasvõi mõttes tänab, et te tolmusel teel hoo maha võtate ja temast vaiksemalt möödute.

Vallateedel olevate suuremate aukude täitmine jätkub kuni külmade tulekuni ja teed peaksid saama talveks korda.

Valminud on Tallinn-Rannamõisa- Kloogaranna riigimaanteel Laulasmaa ristmiku ümberehitus koos jalgratta- ja jalgtee ning sõidutee ehitusega.

Samuti Treppoja maanteesilla ehitus koos peale- ja mahasõitudega ning Treppoja kergliiklussilla ehitus koos jalgratta- ja jalgteega 265 meetri pikkuses lõigus ning kergliiklustee ehitus Treppoja kaupluse juurest kuni Paldiski maanteeni. Lõpetamisel on viimased heakorra- ja haljastustööd.

Ootused uute kergliiklusteede järele on suuremad, kui seda on valla võimalused. Rõõm on ka nende esimeste lõikude üle ja kergliiklusteede ehitusega on plaanis jätkata järgmisel aastal.

Kergliiklustee ehitusega alustati septembris ka Klooga alevikus, see saab alguse Klooga jaamast ja lõpeb Raudtee tänavaga.

Tööd peavad valmis saama 31. maiks järgmisel aastal ning neid teostab vallavalitsuse tellimisel AS Nordecon. Vallavalitsuse ja kaitseministeeriumi vahel sõlmiti 29. augustil leping riigieelarvelise eraldise kasutamise kohta, mille järgi lepiti kokku kaitseministeeriumi osa Klooga kergliiklustee rahastamise osas, mis on vallale suureks abiks. Soovin kõigile ilusat madisepäeva ning rõõmsaid ja kuldseid sügisesi hetki!

Vanarahva tarkuse järgi olevat see aeg, millal maod suiguvad talveunne ja lähevad maa sisse ning sääsed ja kärbsed kaovad, mis kindlasti rõõmustab meid kõiki!