Käesoleva õppeaastaga lõppeb üleminek uuele õppekavale ja sel aastal toimub üleminek iga kooliastme viimases klassis, vastavalt siis III, VI, ja IX klassis. Sellel õppeaastal jätkame trimestrite süsteemiga, nii on rahulikum ja kokkuvõtvalt on parem hinnata ka neid ained, mida õpetatakse vaid üks tund nädalas.

Õppekava täitmisel on olulisel kohal õppekäigud, juba septembris lähevad VII - IX klassi õpilased Kõrgemasse Sõjakooli, IV, V ja VI klass Tallinnasse, II ja III klass Postimuuseumisse ning IV - VI klass Tartu Observatooriumisse Tõraveres. Ujumise algõpetusega kord nädalas jätkab sellel trimestril III klass.

Jätkub Comeniuse projekt ning 23. - 27. septembrini toimub projektikoosolek Türgis.

Juba on kooli staadionil kokku saanud valla ja koolipere, et läbi viia traditsiooniline jalgpallimatš, mis toimus 12. septembril ja lõppes seisuga 3:2, kus penaltitega võitis seekord vald.

Iga kooliaasta alguses on ikka põnev, mis on uut. Sellel õppeaastal suuri ümberkorraldusi pole, küll aga oleme remontinud endise õpetajate toa ja teinud sellest kena klassiruumi. Seal õpetab meie kooliperes uus noor matemaatika ja loodusainete õpetaja Airi Saarmäe, programmist „Noored kooli". Noored Kooli haridusprogramm on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse. Igal aastal valitakse programmi 25-40 võimekat ja tegusat ülikooli lõpetanud inimest ning pakutakse neile ainulaadne väljakutse. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolis, kus nad mõjutavad otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks.

Lasteaia osast tuli tagasi põhikooli matemaatikaõpetajaks Marit Paas. Tema õpetab 7. - 9. klassi õpilasi ning juhendab robootika ringi koolieelikute rühmas.

Jätkub koostöö Tartu suusaklubiga, mille kasvandik Laura Põldoja õpetab jätkuvalt meie lastele koolis ja lasteaias suusatamise põhitõdesid.

Lasteaia õppeaasta temaatika on pärimuskultuur, millest tulenevalt valisime aasta teemaks „Ajaratas aina veereb". Ürituste plaanis on igale kuule määratud teema, mida käsitletakse kõigis rühmades. Lasteaia õppeaasta avaüritusel aitasid ajaratast veerema lükata naistantsurühma „Krüsanteem" tantsijad.

Pöörame palju tähelepanu laste arengu analüüsimisele ja tööle hariduslike erivajadusega lastega. Oluline on endiselt õuesõpe.

Seoses laste turvalisuse tagamisega oleme teinud sellel aastal majasisese kokkuleppe - majandushoovi poolne värav on lukustatud, lasteaia õuealale pääseb tänaval olevast peaväravast. Lasteaia kõige pisemate õuealale sai augustikuus paigutatud uus liumägi ja vedrukiik ning valmis ka katusealuse laudpõrand.

Sellest õppeaastast käib lasteaia majast kaks vanemat rühma spordihoonesse võimlemistegevusse ja koolimaja saali muusikategevusse.

Pideva info kättesaamiseks jälgige nii meie kodulehte kui ka Sillaotsa Kooli Facebook'i lehekülge, paneme sinna pilte ja räägime oma tegemistest.

Eelkooliealisi lapsi ootame eelkooli 12. oktoobril kell 10-12, õpetajaks Elen Laine.

Õnne, jõudu ja palju uusi teadmisi kogu kooliperele algavaks õppeaastaks!