Aasta üldhariduse õpetaja tiitel anti Suure-Jaani gümnaasiumi emakeeleõpetaja Sirje Urbelile, kelle õpilased on tulemuslikult esinenud maakondlikel olümpiaadidel ja võistlustel ning kelle tunnid laste sõnul on põnevad ja mitmekesised. Nii laste, lastevanemate kui kolleegide poolt hinnatud Olustvere lasteaia õpetaja Karin Jürgen sai aasta alushariduse õpetajaks.

Selle aasta parimaks huviharidustöötajaks tunnistati Suure-Jaani gümnaasiumi sulgpalli- ja maadlustreener Antti Evert, kelle õpilased on edukalt esinenud nii maakondlikel kui vabariiklikel võistlustel ja kellel jagub oma põhitöö kõrvalt aega ning tahtmist spordilaagrite ja mitmesuguste turniiride korraldamiseks.

Aastate õpetaja preemia pälvis Elviira Grosberg, kes on pedagoogi ja treenerina töötanud üle viiekümne aasta ning nagu kandidaadi ülesseadjad Olustvere TMKst kirjutasid, on ta olnud kogu selle aja kadestamisväärselt heas sportlikus vormis, andes sadadele õpilastele ja kooli ning valla külalistele positiivset eeskuju oma väsimatu energia ja optimistliku ellusuhtumisega.

Tublisid ja oma tööd südamega tegevaid pedagooge meie vallas jagub kordades rohkem, kui preemiaid, seetõttu kuulusid vallavanema tänusõnad kõigile õpetajatele. Muusikaliseks kingituseks oli sel korral vokaalansambli Greip kontsert.

Oktoobri algul tunnustati ka Viljandi maavalitsuse ning Viljandimaa omavalitsuste ja haridustöötajate liidu korraldatud tänuüritusel maakonna aasta õpetaja tiitli saanuid ja siinkohal on heameel üle korrata, et meie vallast oli laureaatide hulgas kolm tublit pedagoogi: SirjeUrbel Suure-Jaani gümnaasiumist, Riina Kukk Sürgavere lasteaed-põhikoolist ja Arnold Pastak Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist.