Aruküla alajaama paigaldatud uued seadmed tähendavad, et kui varem pidi rikke korral alajaamaseadmeid üle kontrollima sõitma Elektrilevi rikkemeeskond, siis nüüd saab dispetšer seadmeid juhtida ja staatust kontrollida Tallinnas asuvast juhtimiskeskusest. Vajadusel, kui dispetšer on veendunud lülituse ohutuses, on võimalik teostada distantsilt ka ümberlülitusi, millega kõrvaldatakse elektrikatkestused.

Võrreldes varasemaga saab nüüdsest elektrikatkestuse likvideerida rikkemeeskonna Tallinnast kohalesõidu võrra kiiremini.

Ehitustööd viis läbi ABB AS ja ehituse kogumaksumuseks on märgitud 790 495 eurot.