Vallavanem Mart Võrklaev tundis head meelt, et kiirabi valda tuleb, sest selle kaudu muutub tervishoiuteenuse kättesaamine meie inimeste jaoks paremaks. „Oluline on, et kriitilistes olukordades on abi inimesele lähemal", rõhutas vallavanem ning lisas, et lähiaastatel tahetakse hakata ehitama uut tervisekeskust Jürisse ja perearstikeskust Peetrisse, mis oluliselt parandavad tervishoiuteenuste kättesaadavust.

Kiirabi tulemine Rae valda sai alguse tänavu kevadel, mil Terviseamet kuulutas avaliku konkursi eesmärgiga leida kiirabiteenuse osutaja kahes kõrvutiasuvas teeninduspiirkonnas, milleks on Tallinn I ja Tallinn II.

„Esimesed kiirabibrigaadid paigutatakse piirkondadesse, kus on suurim vajadus uue brigaadi järele", selgitas Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe. Kokku näeb reformikava ette 12 uue kiirabibrigaadi loomist kahe aasta jooksul.