Õpiti QR-koode lugema ja neid ise looma, lahendati oma kooli direktoritest tehtud äppi ning tutvuti Eestis ainulaadse, kuid koolidele kahjuks kättesaamatus hinnaklassis oleva interaktiivse laua kasutamise võimalustega. Kõigil koolidel on võimalik kasutada HIKi ruume ja tehnilisi vahendeid koolituseks nö tasuta, koolitajad tuleb aga koolil endal leida, HIK pakub vaid kasutajatuge.

Täname Pille Slabinat ja Erkki Pungit, kes toetasid meid koolituse organiseerimisel.

Koolivaheajal läbitud koolituse eesmärgiks oli eelkõige süvendada personalis huvi kaasaegse tehnoloogia rakendamise vastu õppetöösse ja juhatada sisse koolis käivituv uus projekt NÕÕÕ.

Mis see NÕÕÕ on?

NÕÕÕ on Nutikate Õpetajate Õhtune Õpe. Projekti lähtekohad on kujunenud vastavalt 2013. a kevadel õpetajate hulgas läbi viidud uuringule.

1. Kohila Gümnaasiumi õpetajatel on valmisolek IT valdkonnas koolituda olemas.

2. Õpetajate arvuti kasutamise tase ja vajadused on erinevad.

3. Esmajärjekorras tuleb kasutama õppida neid vahendeid, mis koolil olemas, keskkondi ja programme, mida saab kohe õppetöös kasutada.

NÕÕÕ eesmärgiks on võimaldada õpetajatel omandada igapäevases koolitöös hõlpsasti rakendatavad IT valdkonna pädevused, rakendada oskused kohe oma aine õpetamises ja jagada kolleegidega kogemust, mis õpetamisprotsessis saadakse juba järgmises NÕÕÕ koolitusmoodulis.

Koolitajateks on haridustehnoloog Kadri Vilsoo, samuti toimub õpe nö kolleegilt kolleegile. Kindlasti kaasame spetsialiste ka väljaspoolt kooli.

Esimene koolitusmoodul on Google Drive kasutamine. Teises moodulis plaanitakse hakkama saada õppeäppide valmistamisega keskkonnas Learning.org. Teemadeks tulevad interaktiivse tahvli ja tarkvara kasutamine, fototöötlus, nutitelefoni ja GPSi kasutamine õppetöös ning palju muud huvitavat.

Kui mõni Kohila valla ettevõte või lapsevanem on huvitatud projekti toetamisest nii nõu kui jõuga, siis palume ühendust võtta Kohila Gümnaasiumi arendusjuhi Kirsti Solvakuga.