„Mõlemad on väga pikaajalised ja väärikad Jüri Gümnaasiumi aineõpetajad. Sirje Kuurberg on olnud eesti keele ja Esta Hio inglise keele õpetaja. Värsked aukodanikud on andnud oma pikaajalise ja suurepärase tööga sadadele Jüri Gümnaasiumi vilistlastele tugeva hariduse oma õpetatavas valdkonnas ja lisaks andnud ellu kaasa veel olulisi teadmisi palju laiemalt", ütles Mart Võrklaev, kes ka ise on olnud Sirje Kuurbergi õpilane.

Vallavanem Mart Võrklaev on seisukohal, et peame märkama ja tunnustama vääriliselt neid ühiskonnaliikmeid, kes on oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks ning kes on suutnud oma tegevuse kaudu aidata teistel paremaks muutuda.