Sellesse aastasse jääb memme-taadi pidu ja maakonna laulu- ja tantsupidu, kus ühes rongkäigus sammusid võrdväärsetena teiste valdade taidlejatega Raikküla valla isetegevuslased. Ühele poole said suured renoveerimistööd Kabala koolimajas. Tegevust alustas Raikküla valla vabaajakeskus ja taasalustas tegevust Raikküla kultuurikeskus, loodi uusi mittetulundusühinguid, kes kohalikku elu edendama hakkavad. Need on vaid üksikud meelde tulnud märksõnad.

Aasta tähtsündmuseks võib pidada kohalike omavalitsuste volikogude valimisi.

Tahan tänada kõikide volikogu liikmete nimel vallaelanikke, kes valimiste õnnestumisele oma panuse andsid - Teie tegite valiku inimestest, kes järgneva nelja aasta jooksul suunavad ja kujundavad vallaelu. Volikogu on nüüdseks tööle asunud, teotahteline ja energiline daam Anne Leht vallavanemaks valitud, teda toetamas äsja ametisse kinnitatud vallavalitsus. Teie soovi ja tahte tulemusena istub volikogu laua taga kõikide valimisnimekirjade esindajaid, mis tähendab, et on esindatud erinevate poliitiliste suundumustega inimesed. Kokku üheksa inimest: IRL-i nimekirjast Urmas Uustallo, Jaak Pregel, Tõnu Rahula, sotsiaaldemokraatide nimekirjast Avo Päädam, Kübe Lokkota ja Tiia Sõber, keskerakonnast Arvo Kivi ning valimisliidust Meie Koduvald Raikküla Jaan Truuts ja käesoleva artikli autor. Neli volikogu liiget on nö uued ja neil pole volikogutöö kogemust.

Tore, et on lisandunud uusi tegijaid! Kui volikogu tööle rakendamisel kõik väga ladusalt ei lähe, võib öelda, et see on märk otsivast vaimust.

Tänan volikogu usalduse eest, et andsite võimaluse taas jätkata volikogu esimehena.

Soovin nii vallavalitsusele kui volikogu liikmetele tarkust, heatahtlikkust, pikka meelt ja oskust leida parimaid lahendusi valla arenguks. Koostöö- ja kompromissivalmidus on märksõnad, mis on vallaelu eduka toimimise aluseks. Kõikide volikogu liikmete esmaseks ülesandeks peab olema valla arengu silmaspidamine - puudutagu see siis külaliikumist, noori, ettevõtlust, keskkonna-, maa-, sotsiaal-, kultuuri- või haridusküsimusi. Volikogu esimehena tahan jätkuvalt suunata volikogu ja selle komisjonide tööd selliselt, et valmiksid valla arenguks parimad otsused.

Raikküla vald on meie kodupaik, aga me ju kõik tahame, et kodus valitseks rahulik meel, sõbralikud suhted, üksteisemõistmine, arukus ning üksteisest lugupidamine.

Oma probleemseid peresuhteid ei lähe me keegi suurele ilmale kuulutama ega arvusta avalikult, kui saamatu või rumal on pereisa või -ema. Sama peaks kehtima ka oma koduvalla kohta. Igaüks meist saab kujundada valla mainet. Otsigem üles see, mis on hästi. Ärgem võimendagem vallast rääkides negatiivset kuvandit. Meie kodu maine on ka meie endi, vallaelanike maine ja seda saame paremuse poole suunata vaid me ise. Seepärast pöördun, austatud vallakodanikud, Teie kõikide poole palvega: kujundagem valla positiivset mainet, olge volikogu liikmetele headeks nõuandjateks, heatahtlikeks suunajateks, ettepanekute tegijaks. Julgege avalikult pöörduda iga volikogu liikme poole oma ettepanekuga. Ütleb ju vanasõnagi: "Kus viga näed laita, seal tule ja aita.".

2013. aasta jõuab peagi lõpule. Et käesolev leht on selle aasta viimane ja jõuab Teie kätte jõulude eel, soovin volikogu nimel Teile kõigile tähelepanelikkust üksteise suhtes, abivajaja märkamist ja leidke aega rohkem mõelda oma lähedastele. KAUNEID SAABUVAID JÕULE JA TEGUSAT UUT AASTAT!