Uued ehitused ja algatused

Positiivsete kordaminekutena jäävad läinud aastat meenutama mitmed meie elukeskkonda paremaks muutnud investeeringud.

Näiteks Märjamaa uus bussijaam, Sipa mõisa kütte- ja elektrisüsteemi rekonstrueerimine, Märjamaa Sotsiaalkeskuse uus katus, alustatud kergliiklusteede ehitus Varbolas ja Orgital-Märjamaal, Laukna küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine.

Nimetada võib veel palju väiksemaid parendusi, kuid eriti rõõmu teeb see, et ei investeerinud ainult omavalitsus riigi abiga, vaid tähelepanuväärselt panustas ka eraettevõtlus ja kolmas sektor. Tänu Olerexi tanklale sai uue väljanägemise Märjamaale sissesõit, Luhtre Turismitalu ja Kuuda hooldekodu laiendasid end, Vana Bussika pubi seadis sisse end vanas bussijaamas, Airi Evestus ja Eneli Niinemäe näitasid LapiButiigi ja Sipa juuksuritöökoja asutamise näol eeskuju, kuidas endale ise töökoht luua. Palju edu neile kõigile ja vabandan, et kõiki väärilisi siinkohal ära ei nimetanud.

Ka meie seltsid-ühingud ja vaba tahtlikud ei istunud käed rüpes. Nii sai nende abiga Varbola küla mänguplatsi ja noortetoa. MTÜ-de aktiivset tegevust üle valla ei jõuaks selle artikli raames üles lugeda.

Vallavalitsuse eriline tänu kuulub Orgita Põld OÜ juhatajale Sulev Möldrile, tänu tema abile ja koostööle avati Kasti lasteaias Karikakar teine rühm.

Lasteaiakohtade probleem pitsitab endiselt, tööd alustanud Märjamaa lastehoid ei ole vajadust lasteaiakohtade järele oluliselt vähendanud. Kindlasti pole see tublide ettevõtjate probleem, lihtsalt üks ei asenda täiel määral teist. Seepärast jäävad ka uuel aastal vallavalitsuse üheks prioriteediks lasteaiakohad ja lasteaedade materiaalne olukord.

Läinud aastal tähistasid kaks valla lasteaeda, Midrimaa ja Pillerpall oma 45. ja 40. aastapäeva, muusika- ja kunstikool 25. ja sotsiaalkeskus 10. sünnipäeva. Pikaajalise tegevusega on nad tõendanud oma asendamatust ja vajalikkust.

Aktiivse tegevusega paistis silma Sillaotsa Talumuuseum, kelle plaanid seonduvad Euroopa turistidega, aga samal ajal hoolitakse, et ei ununeks kodune ja maalähedane. Meie kultuuri- ja seltskonnaelu on endiselt vilgas, möödunud folgist jääb kindlasti mällu oma ja kodukootud kohvikute päev - esimene ja uudne.

Praegu käib vilgas ettevalmistus suureks üleriigiliseks laulu-ja tantsupeoks - õpitakse repertuaari ja uuendatakse rõivastust.

Rõõmu teeb, et ka küla tasemel ei unustata oma rahva ajalugu ja tähtpäevi. Nimetan Põlli küla, kes pühitses 27. märtsil 2013 priiuse põlistumise päeva ja 20. augustit kui „uue alguse" tähist. Varbola küla tähistas 130. aasta möödumist hariduselu algusest. Märkimist väärib kodanikualgatusel korraldatud ja valla aasta teoks tunnistatud Midrimaa lasteaia perepäev. 2013. aastasse jääb koostöö Rootsi kuningriigi Vara kommuuniga.

Umbes 1300 sealset ametnikku ja töötajat külastasid sügisel meie valla asutusi. Laukna vabatahtlikud tuletõrjujad ning Märjamaa rahvamaja kultuuritöötajad omakorda käisid Vara elu-olu uudistamas. Selline omavaheline läbikäimine jätkub kindlasti ka käesoleval aastal.

Vabariigi parimaks maadlusklubiks on endiselt Märjamaa maadlusklubi Juhan eesotsas Harri Koidustega.

Elanike arv väheneb

Kuid eelmist aastat jäävad meenutama ka Märjamaa viimase pangakontori asendamine pangabussiga ja paljudele valla elanikele peaaegu märgilise tähendusega Kati poe sulgemine.

Eks seegi näitab arengut, meeldigu see siis kellelegi või mitte. Vähem meeldivama poolelt peab kahjuks mainima valla elanike arvu vähenemist. Kui sündide- surmade suhe jäi 2012. aastaga samale tasemele (-23 surmade „kasuks"), siis väljarändajaid oli möödunud aastal varasemaga võrreldes tunduvalt rohkem. Paljuski Tallinna tasuta transpordi arvele tuleb see ilmselt panna.

Samal ajal suurenes ka valda registreerunute hulk, kuid üldist elanike arvu vähenemist see ei peatanud. Rahavastikuregistri andmetel on võrreldes aastataguse ajaga Märjamaa valda oma elukohana deklareerinuid 179 inimest vähem, kokku 6780 elanikku. Kahjuks puudub objektiivne pilt tegelikust elanike arvust, mida praeguse elukoha registreerimise korralduse kohaselt polegi võimalik saada.

Aitäh teile!

Erilise südamesoojusega täname kõiki, kes aasta lõpus õnnetuse läbi kodu kaotanud perele abikäe ulatasid - see on veelkordne tunnistus sellest, et meie inimesed hoolivad teineteisest.

Märgin ära mõned inimesed, kes läinud aastal leidsid tunnustamist ja meile eeskujuks on. Raplamaa Kultuuripärli tiitli 2012. aasta tegemiste eest ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhinna pälvis kõrges eas kirjanik Harri Jõgisalu; valla aasta ema Külli Saia, Sulu küla kogukonna pärlid Aile ja Ülo Pajula, Midrimaa lasteaia perepäeva eestvedaja Jane Hainsalu, noorte rahvatantsurühma juhendaja Tiina Kokemägi. Lisada võiks veel pika nimekirja tublidest inimestest, keda valla tänukirjaga ja muud moodi tunnustati.

Uued plaanid

Aasta 2014 pole vallavalitsusel mitte vähem ambitsioonikas. Ehkki Euroopa Liidu tõukefondide uue perioodi raha kasutamist alles planeeritakse, siis Märjamaal on käesoleval aastal plaanis alustada noortekeskuse ehitusega. Lõpetamist ootab Orgita-Märjamaa kergliiklustee, Midrimaa lasteaeda ja Märjamaa alevisse tulevad uued laste mänguväljakud.

Muusika ja -kunstikool saab parkla, Sauna tänavale tuleb kõnnitee. KIK-i positiivse rahastamisotsuse korral korrastatakse Haimre pargi tiigid. See on osa suurematest töödest, mis selleks aastaks kavandatud. Plaanis on ka ettevalmistused tulevaste aastate suuremate investeeringute tarbeks.

Teiselt poolt nõuab rohkem tähelepanu sotsiaalvaldkond. Aasta-aastalt komplitseeritumaks muutuvad juhtumid ei näita vähenemistendentsi, sestap tulebki suurema tähelepanu ja konkreetsete meetmetega üht tähtsamat valdkonda sel ja järgnevatel aastatel toetada.

Tehniline progress ja riikliku toe puudumine on raskesse seisu asetanud riigi väiksemates kohtades eksisteerivad kinod. Nii ka Märjamaa kino, mille kaasajastamine (digitaliseerimine) läheks maksma üsna kopsaka rahasumma.

Selle kõigega plaanib vallavalitsus siiski hakkama saada.

Saabunud aastal tähistame ka Märjamaa kirjaliku esmamainimise 650. aastapäeva.

Sellele tähtpäevale pühendatud kalender ja kirjamargid on juba saadaval. Aasta jooksul on erinevate ettevõtmiste näol neile lisa oodata.

Kallis Märjamaa valla rahvas, soovin teile kõigile õnnerikast ja edukat uut aastat! Üheskoos suudame paremini oma elukeskkonda ja ümbrust paremaks ja kenamaks muuta. Oleme teineteisele toeks, siis on põhjust ka rohkem rõõmustada!