Seesama lasteorkester käis (koguduse korraldamise toel) 17. novembril Tartu Vanglas "pahadele meestele" kontserti andmas. Esialgu ei tahtnud asi kuidagi vedu võtta, aga pärast ei tahtnud enam keegi lastest maha jääda. Kuidagi mah­tusime vangla kirikusse, mis polegi nii väike, ära. Kuulajaid-vaatajaid oli ligi 60. Mõned neist meestest polnud ilmselt eladeski taolist muusikat kuulnud, pea­legi laste esituses. Ehk jäi see kogemus ka nende elus viimaseks puudutuseks kõrgkultuurist. Mitmelgi karmil mehel olid pisarad silmas, ja aplaus ei tahtnud kuidagi lõppeda. Ka väikesed muusikud olid elevil ja liigutatud, - arvatavasti ei koge nad oma elus enam nii vahetult vanglat ja vange. - ja see polnudki nii kohutav! Pigem vastupidi...

Enne Jõule, 22. detsembril kell 18 andis meie kirikukoor Dionysius koos E. Roo­saare keelpillilastega heategevuskont­serdi Tartu Katoliku Kirikus, koguti anne­tusi Puhja oreli heaks.

Puhja kogudus on saanud endale uue noorusliku pühapäevakooliõpetaja Silja (koos abikaasa Argoga), kes on tegut­senud siin juba kaks kuud. Ta alustas Uula Huvikeskuses ja on hakanud käima igal neljapäeval. Lapsed on ta hästi omaks võtnud. Lisaks hakkab Silja koos Argoga käima pühapäeviti Puhja Selt­simajas lastega kohtumas. See tööharu paistab hästi edenevat ja nõudlus koha­peal ületab tegijate võimalusi.

Puhja kogudus on otsustanud võtta oma hoole alla ühe Sambia (- teatavas­ti üks maailma vaesemaid maid Kesk-Aafrikas) 8-lapselise pastori A. Mulunga ning toetanud sealse kirikukeskuse raja­mist. Pikemalt on sellest lugeda värskes kirikulehe numbris http://www.eestiki­rik.ee/raha-pole-paha/. Ka oma kasinate võimaluste juures on leidlikel inimestel võimalus teha üllatavalt palju head. Unustagem hala oma vaesusest, teiste rahvaste kõrval on eestlased ikka päris rikkad.

Üsna jõuliselt on käivitunud raha kogu­mise projekt veebilehel www.hooandja.ee, et kokku koguda oreli remondi viima­se etapi (PRIA on langetanud otsuse ra­hastada seda 7106,40€-ga) omaosaluse summa 2000€. Jumala ja heade inimes­te abiga peaks see raha juba varsti koos olema. Eriti kui lugejad jagavad teavet Hooandjast ka oma sugulaste-tuttava­tega. NB! See aktsioon peaks kujunema meie oreli hiigelprojekti võidukaks finaa­liks. Algselt uskumatuna tunduv unistus täiesti korras Puhja orelist on uuel aastal täitumas! See "pillide kuningas" heliseb ühtviisi nii Puhja kui Konguta inimeste­le. Juba Jõulu-kirikus saite kuulda sellist orelimängu, mida pole kuuldud tervelt pool sajandit.

Puhja kogudus tänab südamest nii Puhja kui Konguta uusi vallavalitsusi ja volikogusid, kes toetasid kumbki 500 euroga kiriku käärkambri katuse vahe­tust. Nii on kogudus jaksanud tasuda osamakseid tehtud töö eest. Oleme ka väga rahul Ideemaa OÜ ehitusmeeste hea tööga. 6000 eurost oleme suutnud Muinsuskaitse, valdade kui omainimes­te abiga ära tasuda 4000€; samas üle­jäänud 2000€ ootab veel maksmist. Nii et asi on üsna tõsine.

Orelimeister Olev Kents

Oktoobris-novembris on teinud oma annetuse Puhja oreli heaks:

Selma Luts, Rosalie Soone, Helena ja Päi­viö Turtiainen, Mihkel Vaard, Rica-Renar Reenumägi, Taila Homenski, Rainis Kolli­na, Mirta Šanin, Eva Tammemägi, Astrid Külaots, Karmen Luik, Katrin Libe, Pille Granovski, Margit Ott, Vilma Pabbo, Elin Karuoja, Liina Tamm, Piret Oijala, Hanna-Liisa Tamm, Karl-Erik Tamm, Rita Parts, Piret Kull, Janek Kiin, Vaido Petser, Peda­jas, Taimur T, Tiina Rooväli, Anu Saaren, Ester Kudu, Evelin Kapa, Linda Pabos, Ere Tamm, Tiina Raud, Margit Siniorg, Maris Järveoja, Helju Järveoja, Ingrid T, Monica Rämmar, Šlapanova, Krista Hun­dimägi, Aleks Hundimägi, Jaanus Hun­dimägi, Kristo Oijala, Reet E....,Toomas ja Agne-Dorothea Paul. Täname ka neid annetajaid, kelle nime polnud võimalik oreliraamatust välja lugeda või kes pole end kirja pannud. Kogudus tänab orga­nist Anneli Klausi ja viiuldaja Kalle Loo­nat meeldejääva heategevuskontserdi eest oreli heaks Lõikustänupühal!