Kõige enam - kolm ideed sai otse žürii häältega edasi TTÜ Virumaa Kolledžist. Lisaks jätkavad teises voorus negavattide kogumist kahe ideega Eesti Maaülikool ning ühe ideega nii Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool kui ka Tallinna Ülikool. Enim on edasipääsenud ideede hulgas soojus- ja elektrienergia säästuga seotud algatusi. Aga ka toidu, transpordi ja jäätmetega seotud projekte.

Teises voorus ootab tudengeid ees koostöös mentorite ja partneritega ideede edasiarendamine ning vajadusel täiendavate partnerite leidmine.

Nelja kuu jooksul arendatakse parimatest ideealgatustest välja korralikud elluviidavad projektid. Võitjad selguvad 15. aprilliks 2014.  Konkursi auhinnafond on 45 000 eurot ning seda rahastatakse KIKi keskkonnaprogrammist.

Kõigi teise vooru jõudnud projektidega saab tutvuda www.negavatt.ee.

Konkursi eesmärk on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Ideeks võib olla nii toode, teenus, tehnoloogiline lahendus, meetod kui ka kampaania, mis muudab mõtteviisi ja seeläbi ka käitumist. Eesmärk, et ideedest sündinud projektide rakendamisel hakkavad inimesed säästma enam energiat ja ressursse. Erinevalt megavatist on negavatt teoreetiline kokkuhoitud energia ühik.