Kuivanud või halvas sanitaarses seisundis olevate ja perspektiivitute puude likvideerimine ei muuda puistu ajalooliselt kujunenud planeeringut ega puistu dendroloogilist, kultuuriloolist ja ökoloogilist väärtust. Puude likvideerimisega kaasnev puistu esteetiline ja puhkemajandusliku väärtuse tõus on praegusel juhul olulisem kui surnud puude säilitamisega kaasnev organismide elupaikade mitmekesistumine.

Raietöid tehakse projekti „Looduskaitsealuse Kapa männiku ja Tohisoo pargi hooldamine" raames, mida kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Raietööd toimuvad veebruaris ja märtsis.