Jõudluskontrolli Keskuse koostatud tabelis “Rekordlehmad läbi aegade” on kümne esimese lehma hulgas neli Tartu Agro ASi lehma, kolm Torma Põllumajandusosaühingu lehma, kaks Kõljala Põllumajanduslik OÜ lehma ja üks lehm Männiku Piim Osaühistust.