Praegune kütteõli ja maagaasil töötava katlamaja võimsus jääb reservi.

Projekteerimisel on lähtutud hoonestuse paiknemisest, miljööväärtusest ja hoonete tehnilisest seisukorrast. Katlaruumina võetakse kasutusele olemasoleva hoone tänavapoolne plokk, millel on ka miljööväärtus. Olemasoleva tootmishoone põhjapoolne osa lammutatakse, samuti idaküljel asuvad puidust juurdeehitused, mis on amortiseerunud.

Tänvapoolne tellishoone rekonstrueeritakse ning idapoolsele küljele rajatakse hakkepuidulao juurdeehitus, kuhu on projekteeritud laadimisruum ning hakkepuiduladu koos hüdraulikaruumiga.

Krundi planeering ei muutu, sissesõit krundile säilib endises asukohas praegusel kujul. Juurdepääsuteed katlamajale on olemasolevalt asfaltkattega platsilt. Sissepääs hoonesse on siseõuest, hoone põhjapoolsest otsast.

Projekti koostamisel on lähtutud säilitamisele kuuluva hoone arhitektuurlahendusest, juurdeehituse puhul katlmaja tehnoloogilistest vajdustest ja sobivusest säilitatava tellishoonega. Katlamaja tööeaks on planeeritud 50 aastat.

Krundi heakorra ja haljastuse põhimõtted säilivad praegusel kujul, likvideeritakse müüri ääres olevad põõsad, taastatakse kahjustatud haljastus, rajatakse uus murukate. Rajatakse ka kuue meetri laiune betoonist kallaksillutis, krundi lõunapiir saab uue võrkpiirde, senine remonditakse. Sissepääsude poolsele küljele rajatakse uus asfaltkate.

Hakkpuit ladustatakse hoidlas, mis mahutab mitte vähem kui 350 m3 hakkpuitu.

Projekt läheb maksma umbes miljon eurot. Katlamaja ehitust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 50% ja SW Energia OÜ 50% osalusega.

Praegu on konkurentsiameti kehtestatud piirhind 70,79 €/ MWh, mis kehtib 1. septembrist 2013.

SW Energia tootmisjuhi Vadim Noktjevi sõnul võib hind muutuda odavamaks. Näiteks Uulu katlamaja puhul, mis eelmise aasta detsembris käiku läks, oli MWh hind algul 81 eurot, mis nüüdseks on langenud 67 euroni megavatt-tunni eest.

Tööd peaksid Noktjevi sõnul algama lähiajal, täismahus hakkab katlamaja tööle selle aasta novembris. Siis korraldatakse Kohila rahvale ka lahtiste uste päev.

Töökohti uus katlamaja juurde ei too või kui toob, siis ½ töökohta, kuna samal ajal läheb käiku ka Kehtna katlamaja ja mõlema katlamaja tööd hakkab opereerima üks inimene kaugjuhtimise teel