Maaelu arengukava heaks kiidetud aasta lõpuks

Kuivõrd ELis pole maaelu arengu toetuste õiguslik raamistik lõplikult paigas, mõjutab see ka maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) koostamist ning toetuste andmiseks vajalike siseriiklike õigusaktide ettevalmistamist. MAK 2014–2020 koostamisel jõudsime olulise tähiseni 2013. aasta lõpus, kui arengukava osas toimus avalik konsultatsioon.

Lähiajal otsustatakse arengukava rahastamisega seonduvad lõplikud detailid ning seejärel on arengukava võimalik esitada vabariigi valitsusele heakskiitmiseks ja saame alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Kõige varem on Euroopa Komisjoni heakskiit maaelu arengukavale võimalik saada 2014. aasta lõpuks. Seega tänavu uue programmiperioodi meetmed suure tõenäosusega veel ei käivitu.

2014. aastal mõned toetused jätkuvad

See kõik ei tähenda, et 2014. aastal üldse maaelutoetusi ei antaks. Tänavu toimuvad taotlusvoorud nende meetmete raames, kus on veel järele jäänud perioodi 2007–2013 vahendeid (tabel 1).

Lisaks pikendatakse 2007­–2013 perioodi pindala- ja loomapõhiste toetusskeemide kohustusi käesoleva perioodi reeglite ja toetusmääradega 2014. aasta lõpuni (kui taotleja selleks soovi avaldab). Pikendust plaanitakse meetmete puhul, mis jätkuvad ka uuel perioodil (tabel 2).


Tabel 1

MeedeTaotlusvooruTaotlusvooru
 toimumisaegrahaline maht
Koolitus- ja teavitustegevused7.–13.04.400 000 eurot
Nõuandeteenuste toetamine3.03.–30.11.500 000 eurot
Tootjarühmade loomine7.–17.04.1 200 000 eurot
Eesti lairiba-internetivõrgu katvuse tõstmine17.–25.02.546 396 eurot
LEADERjooksevvastavalt tegevus-
  grupi eelarvele


Tabel 2

MeedeTaotlusvooruTaotlusvooru
 toimumisaegrahaline maht
Keskkonnasõbralik majandamine2.–21.05.23 800 000 eurot
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus2.–21.05.14 800 000 eurot
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus2.–21.05.640 000 eurot
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus2.–21.05.50 000 eurot
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus2.–21.05.5 200 000 eurot
Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus2.–21.05.5 500 000 eurot
Natura 2000 toetus põllumajandusmaale2.–21.05.800 000 eurot
Natura 2000 toetus erametsamaale2.–21.04.4 000 000 eurot