"Raske oli Keenia kõrgeid parlamenditegelasi uskuma panna, et paljud internetilahendused on tänases interaktiivses maailmas välja töötatud just Eestis," kinnitas aukonsul. Nüüd tuli Keenia kõrgetasemeline delegatsioon osalema rahvusvahelisel konverentsil, tutvus aga Eesti elu paljude valdkondadega.

"Väga hea mulje jätsid meile Eesti e-ettevõtlusregister ja e-politseiregister. E-valimistega tahame veel eraldi tutvuma tulla, kaasates delegatsiooni rohkem parlamendi opositsiooni liikmeid. Et toetus e-valimistele üleminekul oleks nii opositsioonilt kui koalitsioonilt," kõneles David Ekwee Ethuro.

Keenialased külastasid ka Tartu Ülikooli.
"Et Tartu Ülikooolis, kus praegu õpib vaid üks doktorant Keeniast, on nüüd riigipoolne tugi ka välismaalt tulevatele õppuritele, siis on arvata, et varsti on Keeniast siin rohkem tudengeid. Teie ülikooli õppekorpused jätsid väga hea mulje," kinnitas senaator Abdi Bule. Tema kinnitusel on väga eluline, et ülikooli teaduskeskused ja -uuringud on seotud ka praktilise majanduse ja tootmisega

Külas farmis

Terve päeva väisas delegatsioon Jõelähtme valda, külastades nii vallaga piirnevat Muuga sadamat kui osaühing Haljava tõuloomafarmi.

"Muuga sadam logistikasõlmena on väga heal tasemel, meie operaatoritel oleks siit palju õppida," arvas senaator Otieno Kajwang.

Hea mulje jättis põllumehest senaator William Lesani kinnitusel ka Haljava farm oma 240 lüpsilehmaga. Kuigi suurem rekonstrueerimine ootab lauta alles ees (lähiajal on plaanis alustada uue, lüpsirobotitega varustatud laudahoone ehitust), on Haljava lehmade keskmine aastane väljalüps 8300 kilo piima, mis on tugev Eesti keskmine.

"Keenias on farme, mis on orienteerunud kõrgele toodangule. Nendes on aga loomi vähe. Kus loomi palju nagu Haljavas, annavad need vähe piima," rääkis William Lesan. Ka uuris farmerist senaator põhjalikult meie loomade söötmist ja lüpsitehnoloogiat.

Tõukari Aafrikasse

Farmist lahkudes vahetas senaator farmi juhi Aavo Moostega kontakte - Musta Mandri poeg tahab Eestist hakata kodumaale eksportima siinset tõukarja.

"Võimatu see pole," arvas Aavo Mooste, holsten-friisi tõugu lehmi kasvatatakse üle maailma. "Miks ei võiks me siis neid Keeniasse müüa."

Lihtsama ettevõtmisena tundus külalistele käivitada ka Nairobis "Teeme Ära" taolised talgud. "Aafrikas asub kümnest maailma kõige kiiremini areneva majandusega riigist seitse. Ja Keenia on nende esireas," kinnitas spiiker David Ekwee Ethuro. "Ometi on meil Eestist ja eestlastelt palju õppida. Just IT vallas. Sest siin on majanduslikult ja poliitiliselt väga stabiilne keskkond."

VV Hea mulje jättis põllumehest senaator William Lesani kinnitusel Haljava farm.

Loe pikemat artiklit Harju Elust.