Olgu selleks kas või meie kõrgeim tipp Suur Munamägi või 134aastane ebapärlikarp või maailma ilusaim metsisemäng Majakivil. Mõte hakata Eestimaa loodusrekordeid koguma on noor. Sellest võiks sündida eraldi teos “Meie loodusrekordid”, kus kõik rekordid sees.