Projekti raames on planeeritud taastada viie aasta jooksul 2500 hektarit alvareid Saaremaal, Muhus ja Hiiumaal ning luua vajalikud tingimused alade taastamise järgseks hoolduseks karjatamise teel. Parimad loopealse hea seisundi hoidjad on just kariloomad. Olulise osa projektist moodustavad ka teavitus ja koolitused.

Esimesed reaalsed loopealsete taastamistegevused, milleks on kadakate ja mändide raie, on kavas ellu viia juba tänavu talvel.