Metsameetme toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse ennetamine ning ulukikahjustuste ennetamine.

Toetuse taotleja võib tööde tegemisega alustada juba järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Kahjustatud metsa taastamiseks võivad aga tööd olla alustatud või mets taastatud ka enne taotluse esitamist ehk toetust saab taotleda kahjustuste likvideerimiseks, mis tekkisid taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal. Raha eraldamise otsusest teatab Erametsakeskus saja tööpäeva jooksul ehk mitte hiljem kui 6. novembril. Tegevused tuleb ellu viia ja maksetaotlused esitada aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuni kahes osas (metsaühistu 1,5 aasta jooksul).

Sel aastal on metsameetmes mõned muudatused. Kui varem oli toetuse saamiseks vajalike tööde tegemiseks aega kaks aastat, siis praegu vaid aasta (metsaühistutel 1,5 aastat). Hooldusraieks saab ühe ja sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord programmiperioodi jooksul. Samuti ei saa toetusrahadega enam soetada suuremat („ratastel“) metsatehnikat ja toetatakse vaid väiksema tehnika soetamist (mootorsaag; kõrglaasimissaag; võsasaag, -lõikur; metsapuutaimede istutusvahend; metspuuseemne külvik; istutus- või ümberistutusmasin või -seade; metsamaapinna ettevalmistamise seade).

Nendel metsaomanikel, kel endal metsanduse vallas teadmisi napib, tasub töid kavandades pöörduda kohalikku ühistusse, kontaktid leiate erametsaportaalist www.eramets.ee ja SIIT.

Uuri lähemalt erametsaportaalist www.eramets.ee > toetused ja nõustamine või SIIT.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid