Rannavalve torni küljes oleval infotahvlil on kirjas, et suplusvee kvaliteet ei vasta nõuetele ning ujumine on seetõttu keelatud.

Kui ulatuslik reostus on Tamulat tabanud, pole esialgu veel teada.