Botaanik Tõnu Ploompuu sõnul leiab praegu seeni kõige enam soistest rabametsadest, mis on tänavu sama kuivad, kui kõrgemad metsad. Augustipõud kuivatas metsad nii ära, et praegune vihm metsaalust püdelaks ei tee ning läbi saab ka sealt, kus tavaliselt kõndimiseks jalgealune liialt püdel on.

„Kuivendatud soometsadesse pole ilmselt üldse mõtet minna, sest huvitaval kombel on just seal põuaga kõige vähem seeni,“ märkis Ploompuu. Sellistes kohtades võib olla palju seeni korraliku vihma puhul alles paari nädala pärast.

Otsimisretke võib teha aga kuivadele küngastele, sest sealsed seened on Ploompuu selgitusel aastatuhandeid elanud kuivas ja nende veevajadus on tunduvalt väiksem, kui märjal maal kasvavatel seentel.

„Soometsad ja tavaliselt kuivad metsad on praegu kohad, kus on kõige enam lootust korvi täita,“ juhendas Ploompuu. Tavaliselt on parimad seenemetsad kuivad nõmmemetsad ning neile järgnevad salumetsad.

Koju kaasa viia võib söömiseks ainult neid seeni, mis on kindlalt määratud. Riskida ei maksa ka praegusel seenevaesel ajal.

„Narmasnuttidel ja vöödikutel tuleb vaadata pisitunnuseid ja normaalsed inimesed neid korja, kuigi nende hulgas on seeni, mis võivad olla täitsa hea maitsega ja söödavad,“ sõnas Ploompuu. „Ainult seene välimuse järgi otsustada ei tohi, näiteks väga ilus seen on punasoomusvöödik. Maitselt on ta aga äärmiselt viha.“

Kõige kindlamad on söömiseks meil ka enimkorjatud riisikad, pilvikad ja puravikud. Näiteks pilvikute seas pole ühtegi seent, mis oleks peale kupatamist mürgine. „Siingi ei saa aga kindla peale minna ja öelda, et neid võivad kõik julgelt süüa - alati on võimalik, et kellelgi tekib allergiline reaktsioon,“ märkis Ploompuu.

Nädalavahetusel toimunud Maaalehe ja RMK seeneretkel Kõrvemaal õnnestus leida mitmesuguseid seeni, kuigi esmapilgul näis mets olevat üsna tühi. Mitmed inimesed said korraliku noosi kukeseeni, leiti ka pilvikuid, riisikaid ja kasepuravikke. Samuti tuli korralik noos seeni, mis söögiks ei kõlba ning leiti ka ka üks kaitsealune seen - III kaitsekategooriasse kuuluv liiv kampernarmik.