Kolmandatest riikidest pärit kogukondades levivad vanad traditsioonid, mida sisserändajad võivad Eestisse kaasa tuua, ent mida meie seadused ei reguleeri piisava selgusega. Justiitsministeerium kavatseb seepärast muuta karistusseadustikku ja korrakaitseseadust ning saatis eelnõu väljatöötamise kavatsuse huvigruppidele arutamiseks.

Muudatused on seotud eelkõige Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk lühendatult Istanbuli konventsiooni ratifitseerimiseks ettevalmistamisega. Eesti allkirjastas leppe 2014. aasta detsembris. Meie seadused pole veel konventsiooni punktidega kooskõlas.