Sünnist saadik, ma arvan. Aga talupidamisega Avispea külas alustasime 1992. aastal. See oli seotud riigikorra muutuse ja omandireformiga. Avispeal saime vanaisa talu tagasi ja siis sai siia tuldud. Sündinud ja kasvanud olen tegelikult Tartumaal. Aga Avispeal on sündinud minu isa ja vanaisa, minu esiisad aastast 1750 seal kandis asjatanud. Pärast sõda, kui riigikord muutus, siis löödi väga paljude perede elu segi, meil samamoodi.

Millega täpsemalt teie ettevõte OÜ Avispeamees tegeleb?

Teraviljakasvatusega. Hetkel meil loomakasvatust ei ole. Kasvatame kõike, mida saab külvikuga külvata ja kombainiga koristada – teravili, hernes, raps.

Kuidas teile kui põllumeeste ühistu Kevili loojale tundub, kas põllumeeste huvi ühistu vastu on aja jooksul kasvanud?

Ennekõike on selle üheteistkümne aastaga kasvanud põllumeeste teadlikkus. Konkurents turul läheb ju aina tihedamaks. Arvan, et koos tehtud asjad on ikkagi väiksema riskiga.

Miks peaks põllumees ühistusse kuuluma?

Ühistu eesmärk kõige laiemas mõttes on liikmetele tulu teenida. Kui kõik ostud, mis viljakasvatuseks vaja, teeme koos, siis saame kindlasti paremad tingimused ja parema hinna. Kui saame koos valida, kuhu ja millal oma viljad müüme, siis on ka lootust saada paremat hinda. Need on kaks väga olulist momenti.

Samas ei saa märkimata jätta, et kui turul on ühistu, kes omab teatavat turujõudu, siis kindlasti avaldab selle ühistu tegevus mõju ka konkurentidele. Nad on sunnitud oma hindasid korrigeerima. Ja tegelikult summa summarum kõik Eesti põllumehed – olenemata sellest, kas nad kuuluvad ühistusse või mitte – ikkagi võidavad.

Kuidas hindate Eesti põllumeeste hetkeolukorda, arvestades praeguseid madalaid viljahindu?

Teraviljasektori olukord võrreldes loomakasvatusega, nii sealiha kui piima tootmisega, on ikkagi märksa positiivsem. Loomakasvatus on väga kehvas seisus praegu.

Aga jah, viljahinnad on viimase seitsme aasta kõige madalamad. Selles osas ei saa Eesti midagi muuta. Meie toodangu maht ja turuosa on niivõrd väike, et ega meie Euroopa ega maailmaturgu mitte kuskilt otsast mõjuta. Meil ei ole sellist jõudu. Ka teravilja müüme maailmaturu hindade põhjal. Börsihinna alusel on hinnavalemid kokku lepitud. Oleme kõigi oma kaupadega avatud maailma turul.

Loe edasi Kuulutajast.