Pärnus kunstielu kaasaegses mõttes sai alguse koos Eesti taasiseseisvumisega 1990. aastate alguses. Nüüd on osa sellest ka kahte raamatusse raiutud. Kõigepealt, 1992. a tuli Uue Kunsti Muuseum, esialgu Chaplini keskuse nime all. Järgmisel aastal avati Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kunstiosakond, millest hiljem kasvas välja eri nimesid kandnud kunstikool, mida teatakse Academia Non Grata nime all. Need kaks asja panidki Pärnu kunstielule aluse. Pole teada ühtegi kunstimetropoli, kus poleks muuseumi ja kooli.