Nii Raivi Juks kui tema kaasa Kristel Luige peavad oluliseks märkida, et mõisad ehk külast eraldunud suurtalud olid Eestis olemas kaugelt enne Eesti rahva 700aastase orjapõlve algust. Praegu Rapla maakonda jääv Atla mõis, mille Raivi Juks ostis täiesti lagunenuna 1997. aastal, on tõenäoliselt üks vanimaid Eestis. Seal tegutseb keraamikatehas, millele ligilähedaseltki sarnast pole ette näidata ühelgi teisel Eesti mõisal. Enne majanduslangust töötas mõisakeraamikas 16 inimest, praegu jagub tööd seitsmele. Muinsuskaitsenõuded mõttelendu ei piira, sest mõisakompleks oli juba soetamise ajal nii lagunenud, et muinsuskaitsjatel puudus selle vastu igasugune huvi. Hoolimata sellest, et pererahva sõnul neil rahauputust pole, on mõisakodu taastatud ja sisustatud maitsekalt ning ajaloohõnguliselt.