Viskas taat võrgu merre ja püüdis kinni näkineiu. Ja too täitis taadi kolm soovi. Hea et eit nendest soovidest midagi teada ei saanud. Läks kord kalur merele ega tulnud tagasi. Vanamehed rääkisid, et oleks ta paadiga läinud, ehk oleks isegi ellu jäänud. Kui võtta aluseks, et “lollidel veab” ja lisada juurde, et “joodikul on meri põlvini”, siis sellest järeldub, et nädalavahetustel olen ma surematu.