I voorust jäi maakonnal osa planeeritud toetust kasutamata, sest taotlejad ei suutnud maakonnast I vooru esitada vajalikul arvul projekte, mis oleks hindamisel ületanud 2,75 punkti. I voorus taotlemata toetus läheb edasi maakonna II vooru toetuse summale.

Kujunenud olukorras on Viljandi maavanem teinud rahandusministeeriumile ettepaneku avada Viljandi maakonna PKT tegevuskava muutmiseks, eesmärgiga anda võimalus tegevuste/objektide väljavahetamiseks, uute tegevuste/objektide lisamiseks ja projektide pingerea muutmiseks.

Maavalitsuse seisukoht on avada PKT tegevuskava ja lisada nimekirja projekte, millel on potentsiaali maakonna konkurentsivõime tugevdamiseks. Oodatud on kõik konkurentsivõimelised projektid.

EAS pakub kõigile toetuse taotlejatele eelnõustamise võimalust ning soovitab seda võimalust kasutada ka nende projektide puhul, kes 1. taotlusvoorus toetust ei saanud.