Selleks käib koolil tihe koostöö ettevõtetega. Äsja avati ka Luua Metsanduskooli metsamasinate õppekavade täiskasvanuhariduse osakonna pilootkursus, mis annab veelgi täpsema ülevaate tööturu vajadustest. Projektis osaleb kolm riiki – Eesti, Soome ja Läti. Metsamasinaoperaatorite ettevalmistamine on üks Luua Metsanduskooli prioriteete. Esiteks on Luua kool Eestis ainuke, kus selle valdkonna spetsialiste ette valmistatakse. Teiseks nõudlus metsamasinajuhtide järele tööturul üha kasvab. Seda, et tegu on tulevikuametiga, näitas ka tööjõuvajadust analüüsiv OSKA raport. Kaheaastast projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus kaudu.