Joosep Norma (24) ei mäleta, et ta poolteise aasta eest algajana Meremäele matemaatikaõpetajaks tulles midagi väga kartnud oleks. “Olin oma aineteadmistes kindel, julgustas seegi, et on vähe lapsi, ei pidanud kohe astuma 30 õpilase ette,” meenutab ta. Meremäe koolis õpib üheksa klassi peale kokku 37 last, suurimas, lõpuklassis kuus. Fee Tamm (35) pole Tartu tüdrukuna kunagi väikeses koolis õppinud. Ent kui läinud suvel Meremäele maad kuulama tuli ja koolimaja nägi, teadis, et selle ta valib. Kooliõpingute ajal ei mõelnud ei Tamm ega Norma üldsegi mitte õpetajaks saamisele. “”Noored kooli” on ära tabanud valemi, et kel on pärast ülikooliõpinguid tekkinud huvi õpetajaameti vastu, siis anda neile see võimalus, ilma et nad peaks oma elu täiesti pea peale pöörama,” kiidab Fee programmi, mis ta Eestisse õpetajaks tõi.