Küsimustikuga soovitakse teada saada, mida te probleemist arvate ja kuidas EL saaks teie meelest seda lahendada. Vastata palutakse sõltumata sellest, kui hästi te tolmeldajate teemaga kursis olete.

Küsimustikule vastamiseks kulub ligikaudu 20 minutit. Võite salvestada oma vastused mustandina ja lõpetada vastamise hiljem.

Küsimustiku esimeses osas kogutakse teie kui vastaja kohta üldist teavet, et saada paremini aru teie seisukohtade lähtepunktist.

Teises osas küsitakse, mida te tolmeldajatest teate: mis tähtsus on tolmeldajatel, milline on nende olukord ja mis tolmeldajaid ohustab?

Kolmandas osas uuritakse tolmeldajate arvukuse vähenemist: kui ulatuslik see on, mis on selle põhjused ja tagajärjed.

Neljandas osas esitatakse küsimusi tolmeldajate arvukuse vähenemise takistamise võimaluste kohta.

Viimases osas on võimalik esitada märkusi või laadida üles dokumente, mida peate oma seisukohtade selgitamisel vajalikuks.

Enne küsimustikule vastamist saab tutvuda ka taustteabega.

Küsimustikule saate vastata ja taustateabega tutvuda SIIN.