... vabariigi aastapäeva auks tellitud lavastuse tegemiseks tuli raiuda 428 tm metsa;

... iga raiutud tihumeeter toob riigikassase ringijagamiseks 70 eurot;

... kümnendik Eesti majandusest tuleb metsa- ja puidusektorist;

... metsandussektor on enim lisandväärtust loov majandussektor;

... metsandussektor annab elatist enam kui 140 000 inimesele;

... Eesti ekspordist suurima osa moodustavad puit ja puidutooted;

... Eesti metsade pindala on viimase 75 aastaga kasvanud pea poole võrra;

... Eesti metsatagavara on viimase 75 aastaga kasvanud 3,7 korda;

... Eestis pole käesoleva sajandi jooksul metsaraie kunagi ületanud juurdekasvu;

... Eestis on rohkem metsi kaitse all kui kusagil mujal Euroopas;

... peaaegu pooltes Eesti linnakodudes on toad soojad tänu metsast raiutud puidule;

... iga raiutud puidutihumeeter vähendab kivisöe, nafta ja maagaasi kaevandamist.

Allikas: Metsatervenduse OÜ metsaülema Anti Rallmanni näoraamat

Sellest, kui paljusid inimesi ning mil moel üks tihumeeter metsa Eestis toidab, saad lugeda SIIT.