Sel aastal on lähim linnugripi leid metslindudel Rootsis ning seal on see haigus jõudnud juba ka ühte linnufarmi, kus kõik linnud tuli taudi tõttu hukata.

Lisaks on sel aastal linnugrippi kodulindudel diagnoositud Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga leitakse surnud linde vähem ja seetõttu neid ka uuritakse vähem. Peamiselt leitakse lindude grippi rändpartidel, aga ka luikedel, kajakatel ja röövlindudel.

Veterinaar- ja toiduamet palub teavitada maakonna veterinaarkeskusi, kui märkate suuremal hulgal hukkunud linde (rohkem kui viis veelindu või küme metslindu). Amet korraldab sellistel puhkudel proovide võtmise ja saatmise laboratooriumi, et võimalikku haigust diagnoosida.

Erinevates Euroopa Liidu riikides linnugripi tõttu hukatud umbes 483 000 kodulindu, neist Itaalias 277 000, Saksamaal 73, Hollandis 67 000 ja Bulgaarias 139 000 lindu.

Lindude gripp on väga nakkav ägedalt kulgev mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis kõik kodulinnud nakkuse leviku tõkestamiseks veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse viisil, mis tagab viiruse hävimise. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N6 teadaolevalt inimestele nakkav ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist.

Eestis peetakse kodulinde ligikaudu 3000 majapidamises. Suuri, üle tuhande linnuga munakanafarme tegutseb praegu 33 ja üle tuhande linnuga broilerifarme 75. Hanesid peetakse vähem kui paarisajas ja ka parte vähem kui paarisajas farmis, kalkuneid 70, vutte 53 ja faasaneid 14 majapidamises.