Möldri selgitas Maalehele: „Ma mitte ei lahku Viru vanglast, vaid suundun direktori ülesannetelt spetsiifilisemale valdkonnale – ühiskonnastamisele.”

Ta lisas, et direktori kohuseks on vastutada kogu vanglaorganisatsiooni strateegilise plaani ellu viimise ja töö tulemuse eest, mistõttu eeldab see suurt ajakulu just formaalsete toimingute tegemisele.

Möldri rõhutas: „Kuna taasühiskonnastamine on minu eriala, mida olen praktiseerinud vanglasüsteemis alates 1998. aastast, siis leidsin, et mul on otstarbekas vedada just seda suunda, milles kõige suuremat kutsumust tunnen. Usun, et pole midagi imelikku, kui inimene soovib pühenduda sellele, mida ta kõige paremini oskab.“

Anu Möldri asus Viru vangla direktori ametikohale 1. detsembril aastal 2015. Möldri lahkumise järel läheb vangla juhtimine ajutiselt üle Viru vangla järelevalveosakonna juhataja Villiam Linderile.

Viru vangla direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja konkurss.

Hiljaaegu ilmus Maalehes Anu Möldriga pikem usutlus , mis kandis pealkirja „Naistepäev trellide taga: väike, aga tubli vanglajuht annab karistusele sisu.”

Maalehe veebis ilmunud eelmainituga samal ajal aga unikaalne fotoekskursioon trellide taha, kus sai näha Viru vanglat seestpoolt.