Lisaks pargis koosolemisele - mängimisele, liikumisele - on rajatis rakendatav treeninguteks ja teraapiaks, ratastoolioskuste õppimiseks, arendamiseks ja testimiseks, samuti lihasjõu ja koordinatsiooni arendamiseks. Pargis olev 150 m ratastoolirada ja 6 testimisala on loodud vastavalt Kanadas välja töötatud Wheelchair Skills Training Programmestandardile.

Park on avatud HNRK patsientidele ja kõigile, kes Haapsalus elavad või linna külastavad. "Loodame, et pargist saab populaarne aja veetmise ja treenimise koht, kus nii HNRK patsiendid kui ka kõik teised kasutajad üheskoos arendavaid tegevusi leiavad," ütles HNRK juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Rajatud pargi maksumuseks kujunes ligikaudu 200 000 eurot, millest üle poole tuli HNRK eelarvest ja ülejäänu jagunes erinevate heategevuslike projektide ja toetusprogrammide vahel. Ainulaadse pargi rajamist toetasid Heategevuslik Sinilillekampaania, Teatejooks, Haapsalu linn ja Sotsiaalministeerium.

Pargi ehitusprojektid on valminud koostöös Lootusprojekt OÜ ja A&T Elekter OÜ-ga ning ehitust teostas Inseneriteenused OÜ. Pargi väljaehitamine toimub etappide kaupa. II etapi tööde käigus on planeeritud suurendada eelkõige laste mänguala, samuti täiendada treening- ja puhkeala.