„Valitsus ei ole astunud samme, et saaks põllumajanduses välja kuulutada eriolukorra, vaatamata tõsiasjale, et see on põuakahjustustega põllumeestele väga oluline. Põllumeestel tekib võimalus läbi rääkida pankadega ning maaeluministeeriumil võimalus sisustada ühtse põllumajandustoetuste määruses vääramatu jõud, mille on tinginud rasked loodustingimused,“ ütles Kruuse.

„Põllumehed on mures, et valitsus üritab luua muljet, et põllumehed saavad raha, aga tegelik riigi tugi on laenu refinantseerimine uue laenuga ja see samm põllumehi tegelikult ei aita. Põllumeestele on väga oluline, et käesoleva aasta põua-aastale, mille sarnast ei ole siin regioonis olnud umbes 60 aastat, reageeriks valitsus tõsiselt ning kaaluks erakorralise toetuse andmist,“ lisas Kruuse.

„Teiseks on suur segadus PRIA poolt välja makstavate toetuste kuupäevas. Valitsuse 2. augusti pressikonverentsil ütles peaminister, et valitsus toetab ka otsetoetuste kiiremat väljamaksmist ja taotleb vajalikke lubasid Euroopa Komisjonilt. 7. augusti pressikonverentsil kinnitas ka maaeluminister, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem,“ tuletas Kruuse meelde.

„2017. aasta saagikoristusperioodil erakorraliste ilmastikuoludega tuli põllumeestele 1,34 miljoniga appi Euroopa Komisjon eraldades toetuse talivilja kasvatajatele, kes ei saanud talivilja külvata või kelle külvid hävinesid liigsete sademete tõttu. Aasta tagasi otsustas valitsus omapoolse panuse panemise võimalust mitte kasutada ning Euroopa Komisjoni erakorraline toetus jõudis põllumeesteni aasta hiljem ehk alles käesoleva aasta septembris,“ võrdles Kruuse olukorda eelmise aastaga.

Käesoleva aasta põuast tingitud saagi kadu on kuni 70%, sellepärast on põllumehed öelnud, et neile on väga oluline taastada likviidsed vahendid ja soovivad teada:

  • Miks ei kasuta vabariigi valitsus võimalust põuakahjustuste leevendamiseks toetada põllumehi erakorralise toetusega, mis ei ole laen?
  • Kas vastab tõele, et sellel aastal makstakse pindalatoetused (ühtne pindalatoetus) ja piimalehma kasvatamise toetused välja varem ehk 1. oktoobriks 2018?

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse algatusel maaelukomisjon juulist saati erakorraliselt koos käinud, et leida võimalusi põuakahjudest tingitud kriisi süvenemise ennetamiseks. Samuti tegi Kruuse valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord.