Karl Lompi kuulati üle ainult üks kord, 22. septembril. Ülekuulamisel rääkis Lomp pärast oma eluloo tutvustamist: “7. augustil 1941 tehti ettepanek astuda töölispolku, keeldusin. 10. augustil astusin vabatahtlikult Golubi ettepanekul. Ei julgenud ära öelda järelduste kartusel.”