Pannes oma mardijooksmise seltskonna kirja, saab anda panuse esmakordsele üle-eestilisele mardisandi jooksmisele. Kirja saab panna end maskeerimis- ja sanditamisfestivali „Hakkame santima!“ kodulehel www.mardipaev.com. Ühtlasi võivad enda nime kirja panna need, kes on lahkelt nõus mardisante vastu võtma.

Järgmisel reedel toimub Euroopa kultuuripärandiaastast innustatult üleriigiline maskeerimis- ja sanditamisfestival „Hakkame santima“. Sanditamisfestivali eel on korraldatud ning korraldatakse koolitusi Eesti eri paigus, 9. novembril toimub üleriigiline mardisandijooksmine ning mardipeod ning 10. novembril sanditamiskonverents Tartus, kus lisaks eestlastele peavad ettekande folklooriharrastajad Venemaalt, Lätist ja Itaaliast.

Sanditamisfestivali ajal toimub ka kogumiskonkurss „Märka marti!“. Oodatud on fotod, lühifilmid ja lood eestimaalaste kohalikust elavast maskeerimis- ja sanditamiskombestikust nagu mardi- ja kadrisandis käimine, sokujooksmine aastavahetusel, jõulu- ja vastlasandid. Lisaks on oodatud vanad fotod sealhulgas ka mitte enam elavas kasutuses olevast sanditamisest nagu näiteks hingesandid või sokujooksmine jõulude ajal.

Rohkem infot üleriigilise sanditamisfestivali kohta leiab festivali kodulehelt ja Facebookist.