Ringkäigul tehases nähti kaasaegsest tootmiskultuuri ja seda, kuidas on võimalik kogu toormeks olev puit sajaprotsendiliselt ära kasutada, alates ekspordiks minevast puitmassist ning jäätmetest toodetava biogaasi ja kompostini.

Kohtumisel Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi, vallavolikogu esimehe Riho Kutseri ja kohaliku ärimehe ning poliitiku Lembit Kaljuveega, kes on olnud Lääne-Viru maavanem, kontserni Eesti Põlevkivi juht, kahes koosseisus Riigikogu liige ning töötanud veel mitmetel juhtivatel kohtadel, saadi põhjalik ülevaade, kuidas on toimunud ja toimib koostöö kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel, samuti sellest, millist kasu toovad piirkonna arengule vallas asuvad suurettevõtted Estonian Cell, Kunda Sadam, Kunda Nordic Tsement jt.

Kohtumisele Viru-Nigula vallamajja olid kutsutud ka Est-For Investi esindajad ja professor Enn Loigu, kes andis ülevaate Peipsi-Pihkva järve keskkonnaseisundist. Räpina vallavolikogu liikmete ja Est-For Investi esindajate vahel peeti tihe, üle tunni aja kestnud debatt, kus volikogu liikmed esitasid hulgaliselt küsimusi.

Saadud vastused leiavad käsitlemist 14. novembril kell 18 Räpinas aianduskooli saalis toimuval avalikul arutelul. Seal saavad sõna ka vallaelanikud, ettepanek esinemiseks tehakse Külli Jacobsonile, kes on tselluloositehase teemal üles näidanud aktiivsust nii rahvakoosoleku korraldamisel ja sotsiaalmeedias sõna võttes.

Avaliku arutelu teemaks on tselluloositehase planeeringu ja selle mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise ja uuringute korraldamine Räpina valla territooriumil eesmärgiga välja selgitada, kas on võimalik kaaluda Räpina valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.